Terminarz rekrutacji: stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia

(nabór na s. letni 2021/22)

rejestracja internetowa oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (wszystkie kierunki)

  • od  14.02.2022 r.  (poniedziałek) do  23.02.2022 r.  (środa) do godz. 12.00

przyjmowanie dokumentów*

  • od  14.02.2022 r.  (poniedziałek) do  23.02.2022 r. (środa) do godz. 12.00 (w tym sobota: 19.02.2022 r.)

rozmowa kwalifikacyjna (kierunki pozostałe)***

  • 24.02.2022 r. (czwartek)

kierunek: wzornictwo procedura kwalifikacyjna**  

  • pierwszy etap: od  14.02.2022 r. (poniedziałek) do  23.02.2022 r.  (środa) do godz. 12.00: przesłanie do komisji egzaminacyjnej, w formie elektronicznej, prac artystycznych na wskazany adres: wzornictwo@pbs.edu.pl 
  • drugi etap: 24.02.2022 r. (czwartek): rozmowa kwalifikacyjna 

ogłoszenie wyników

  • 24.02.2022 r. (czwartek) po godz.15.00 

rozpoczęcie semestru

  • 28.02.2022 r. (poniedziałek)


*     forma i miejsce składania dokumentów zostaną podane w terminie późniejszym
**   procedura kwalifikacyjna dotyczy kandydatów z grupy „b” (składa się z 2 etapów) - sprawdź zasady    rekrutacji na k. wzornictwo
***  dotyczy kandydatów z grupy „b”  - sprawdź zasady rekrutacji na swój kierunek.