Kontakt do Działu Nauki i Ewaluacji

Kontakt

e-mail: nauka@pbs.edu.pl


Kierownik Działu
mgr Monika Łaganowska
tel. 52 374 94 10
e-mail: Monika.Laganowska@pbs.edu.pl

 •   koordynowanie pracy Działu,
 •   koordynowanie działań związanych ze sprawozdawczością w systemie POL-on w zakresie modułów obsługiwanych przez Dział,
 •   udzielanie informacji dotyczycących konkursów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Główny specjalista ds. projektów
dr inż. Lidia Trzcinska
tel. 52 374 92 96
e-mail: Lidia.Trzcinska@pbs.edu.pl

 • udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w szczególności OPUS, MAESTRO,
 • udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),
 • udzielanie informacji dotyczących konkursów na utrzymanie aparatury naukowo- badawczej, stanowiska badawczego lub utrzymanie specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUB/ SPUBI).

Starszy specjalista ds. projektów
mgr Dorota Olejnik
tel. 52 374 92 75
e-mail: Dorota.Olejnik@pbs.edu.pl

 •  udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN),
 • konsultacje w sprawie Planów Zarządzania Danymi dotyczących projektów naukowych,

Starszy specjalista ds. nauki
lic. Joanna Urbaniak
tel. 52 374 94 85
e-mail: Joanna.Urbaniak@pbs.edu.pl

 • udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w szczególności PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS, SONATA, SONATA BIS, SONATINA,
 • obsługa administracyjna oświadczeń pracowników Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich prowadzących działalność naukową i osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej.

Starszy specjalista ds. nauki
mgr Magdalena Kapela
tel. 52 374 94 96
e-mail: Magdalena.Kapela@pbs.edu.pl

 • obsługa spraw dotyczących wykorzystania środków finansowych na działalność naukowo-badawczą (tematy badawcze) oraz konkursu „Działania Naukowe Młodych”,
 • obsługa spraw dotyczących urlopów naukowych oraz staży krajowych pracowników PBŚ,
 • udzielanie informacji dotyczących programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
 • obsługa administracyjna postępowań w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego oraz przygotowywanie dyplomów i uroczystości promocji na stopień doktora oraz doktora habilitowanego.

Referent ds. stopni naukowych
mgr inż. Roksana Rama
tel. 52 374 94 33
e-mail: Roksana.Rama@pbs.edu.pl

 • obsługa administracyjna postępowań w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego oraz przygotowywanie dyplomów i uroczystości promocji na stopień doktora oraz doktora habilitowanego,
 • udzielanie informacji dotyczących składania zgłoszeń o organizację konferencji naukowych PBŚ,
 • udzielanie informacji dotyczących Nagród MEiN oraz innych instytucji.


Starszy specjalista ds. ewaluacji
mgr Barbara Zielińska
tel. 52 340 81 43
e-mail: Barbara.Zielinska@pbs.edu.pl

 • udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) – MINIATURA,
 • wykonywanie analiz cytowań publikacji naukowych pracowników PBŚ,
 • określanie wskaźników bibliometrycznych,
 • prowadzenie Bibliografii Publikacji Pracowników PBŚ.

Starszy specjalista ds. ewaluacji
mgr inż. Zofia Kukurowska
tel. 52 340 81 43
e-mail: Zofia.Kukurowska@pbs.edu.pl

 • wykonywanie analiz cytowań publikacji naukowych pracowników PBŚ,
 • określanie wskaźników bibliometrycznych,
 • prowadzenie Bibliografii Publikacji Pracowników PBŚ.