Agrotronika
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Współczesna wieś nie przypomina już tej, którą znasz z obrazów Chełmońskiego, czy z filmu „Sami Swoi”. Po polach jeżdżą dzisiaj potężne maszyny o futurystycznych kształtach. Budynki zarówno z zewnątrz i w środku dalece odbiegają od stodół krytych strzechą. Potężne „greenhous’y” nie przypominają już inspektów z babcinego ogródka, mają za to kontrolowaną atmosferę, regulowaną temperaturę, automatyczne nawadnianie itd. We współczesnej produkcji roślinnej i zwierzęcej mają zastosowanie bardzo zaawansowane technologicznie rozwiązania, których projektowanie, produkcja, dystrybucja, serwisowanie i użytkowanie wymaga szerokiej wiedzy. Tym właśnie zajmuje się Agrotronika. Najogólniej mówiąc są to stosowane w rolnictwie rozwiązania mechatroniczne.

Agrotronika jako kierunek studiów łączy dyscypliny naukowe związane z produkcją roślinną i zwierzęcą (Rolnictwo i ogrodnictwo; Zootechnika i rybactwo) z Inżynierią mechaniczną oraz Automatyką, elektroniką i elektrotechniką. Wydaje się to zbyt trudne? Wcale tak nie jest, przekonaj się o tym sam. Niezależnie od tego, czy jesteś przyrodnikiem, informatykiem, mechanikiem czy elektronikiem. Jeżeli tematyka tego kierunku Cię zaciekawiła, to niezależnie od tego, co wiesz w tym zakresie, my nauczymy Cię więcej i z nami spojrzysz na Rolnictwo z zupełnie innej, nowej perspektywy. 

Agrotronika to kierunek dla ludzi ciekawych świata, ciekawych przyrody, ale i ciekawych nowinek technologicznych. To kierunek dla absolwentów techników rolniczych, mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, informatycznych, oraz absolwentów liceów, zainteresowanych środowiskiem wiejskim i produkcją surowców żywnościowych.

Jako inżynierskie studia pierwszego stopnia kierunek ten oferuje TYLKO Politechnika Bydgoska, która zapewnia wykwalifikowaną, doświadczoną interdyscyplinarną kadrę i specjalistyczne zaplecze dydaktyczne. Jeśli Agrotronika - to tylko Politechnika Bydgoska.
 Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Agrotronika powinnaś/powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G).Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiowała/studiował przedmioty kierunkowe takie jak np. „Mechatronika w ciągnikach i maszynach rolniczych”, „Programowanie mikrokontrolerów z sensoryką”, „Specjalistyczne systemy bezzałogowe w rolnictwie”, czy „Parametryzację właściwości gleby”. Będziesz miała/miał możliwość wyboru przedmiotów kierunkowych spośród piętnastu modułów tzn. będziesz mogła/mógł wybrać np. między „Detekcją i identyfikacją chwastów, chorób i szkodników” a „Ochroną roślin w rolnictwie precyzyjnym”.

Oczywiście tak, jak na każdym kierunku studiów będziesz miała/miał zajęcia z przedmiotów podstawowych np. „Biologii roślin” czy „Podstaw konstrukcji maszyn” oraz przedmiotów ogólnych np. Języka obcego, „Komunikacji interpersonalnej i negocjacji”, czy „Podstaw przedsiębiorczości”. 

Wszystkie przedmioty są tak dobrane, aby były nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim uzbroiły Cię w wiedzę i umiejętności potrzebne na współczesnym rynku pracy. 
 Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Współczesna produkcja surowców żywnościowych to zaawansowane technologicznie maszyny, sprzęt, automatyka itd. Ktoś to musi zaprojektować, ktoś to musi wyprodukować, ktoś to musi sprzedać, ktoś to musi serwisować i wreszcie ktoś to musi użytkować… Kto? No właśnie absolwent Agrotroniki!

Rynek pracy jest tak szeroki i poszukuje specjalistów uzbrojonych w taką wiedzę, że jako absolwent Agrotroniki nie musisz się obawiać o przyszłe źródło dochodu. 
 Dlaczego studia na kierunku agrotronika?

Agrotronika to ciekawy, wieloaspektowy i nowoczesny kierunek studiów. Związana z nim kadra dydaktyczna to odpowiednio dobrani dydaktycy i naukowcy - nastawieni na interaktywną współpracę ze studentem. Materiał dydaktyczny jest tak dobrany pod względem poziomu przekazywanej wiedzy, aby studiować ten kierunek mogły zarówno osoby o preferencjach przyrodniczych, jak i bardziej technicznych czy informatycznych. Wybraliśmy najważniejsze i najbardziej przydatne w działalności zawodowej aspekty wiedzy niezbędne dla procesu kształcenia. Studiując na tym kierunku zapoznasz się z teoretyczną i praktyczną stroną najnowocześniejszych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Zdobędziesz szereg certyfikatów np. Certyfikat Kompetencji Pilota BSP (pilota dronów). Sam pilotaż to nie wszystko, nauczysz się wykorzystać dane uzyskane z misji bezzałogowych do celów produkcji polowej. Będziesz miała/miał możliwość poznać zarówno od strony projektowej, wykonawczej, jak i użytkowej zagadnienia z robotyki, automatyki itp. mające zastosowanie w najnowocześniejszych systemach produkcyjnych. Poznasz różne aspekty rolnictwa precyzyjnego w konfrontacji z rolnictwem tradycyjnym. Zapewniamy praktyki zawodowe w wiodących firmach sektora rolnego. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno pod względem miejsca odbywania praktyk, jak i preferowanej specyfiki działalności. Kryteria przyjęć na kierunek agrotronika

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

L = JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp) + M(2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 1,5Ch(pp albo 2pr) albo F(pp albo 2pr) albo G(pp albo 2pr)

Do obliczenia L uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia