Diagnostyka agrofagów i ochrona roślin
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 4000

Liczba zjazdów: 12

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących diagnozowania chorób, rozpoznawania szkodników, chwastów, poznanie nowych aspektów ochrony roślin oraz podstaw w zakresie zintegrowanej produkcji roślin.Dla kogo studia?

Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą ochroną roślin. Zapraszamy szczególnie osoby, które planują aplikację do akredytacji „Integrowana produkcja roślin”, jak również pracowników jednostek certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin. Studia przeznaczone są dla rolników, doradców rolników, pracowników instytucji rolniczych, pracowników nadzoru fitosanitarnego, pracowników firm zajmujących się hodowlą roślin, doświadczalnictwem w rolnictwie, pracowników jednostek prowadzących badania w zakresie skuteczności działania środków ochrony roślin, jak również pracowników firm zajmujących się produkcją i dystrybucją środków ochrony roślin.Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Nasze studia wyróżnia m.in. fakt, że podobnych studiów nie prowadzi się w Polsce. W czasie toku studiów skupiamy się na praktycznym nauczaniu, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w terenie. Słuchacz w praktyce zajmie się identyfikacją patogenów występujących na roślinach i powodowanych przez nie symptomów chorobowych, identyfikacją szkodników roślin wraz z objawami uszkodzeń spowodowanych ich żerowaniem, identyfikacją chwastów występujących w uprawach roślin rolniczych i ogrodniczych. Znaczna część zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków-specjalistów. Plan studiów

 • Diagnozowanie chorób roślin i ich ochrona – 36 godz.
 • Diagnozowanie uszkodzeń i ochrona roślin przed szkodnikami – 36 godz.
 • Diagnozowanie i regulacja zachwaszczenia – 24 godz.
 • Techniki identyfikacji czynników biologicznych i uwarunkowań odporności w produkcji roślinnej – 16 godz.
 • Ochrona produktów przechowywanych – 10 godz.
 • Środki ochrony roślin i substancje wspierające ich zdrowotność – 20 godz.
 • Organizmy pożyteczne w ochronie roślin – 10 godz.
 • Metody, technika i bhp w ochronie roślin – 18 godz.
 • Podstawy prawne integrowanej produkcji i ochrony roślin – 10 godz.
 • Agrotechnika w integrowanej ochronie roślin – 26 godz.Wykładowcy

prof. dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski prof. dr hab. inż. Dariusz Piesik prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik dr hab. inż. Robert Lamparski, prof. uczelni dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, prof. uczelni dr hab. inż. Leszek Lenc, prof. uczelni dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. uczelni dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. uczelni dr inż. Anna Baturo-Cieśniewska dr inż. Małgorzata Jeske dr inż. Aleksander Łukanowski dr inż. Mariusz Piekarczyk 9 osób spoza uczelni, będących przedstawicielami gospodarkiPartnerzy studiów

 • Hodowla Roślin Strzelce, Oddział Kończewice
 • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 • Bayer Sp. z o.o.
 • BASF Polska Sp. z o.o.
 • Syngenta Polska Sp. z o.oDodatkowe korzyści

Kończąc studia podyplomowe DIAGNOSTYKA AGROFAGÓW I OCHRONA ROŚLIN można uzyskać:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie doradztwa w obszarze środków ochrony roślin, stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554)).
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, niezbędnego w celu uzyskania akredytacji „Integrowana produkcja roślin”.
 • Świadectwo Ukończenia Studiów PodyplomowychOpiekunowie kierunku

dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, prof. PBŚ 
tel. 52 374 94 91, 52 374 93 72
tel. kom. 500 804 206

Sekretariat studiów:Inne ważne informacje dla kierunku

 • 37 godzin zajęć realizowanych jest przez przedstawiciel gospodarki
 • 63 godzin zajęć realizowanych jest jako zajęcia terenowe
 • Ważniejsze treści kształcenia realizowane w formie zajęć terenowych:
  • diagnozowanie infekcyjnych i nieinfekcyjnych chorób roślin rolniczych i ogrodniczych,
  • diagnozowanie szkodników w uprawach roślin rolniczych i ogrodniczych,
  • identyfikacja chwastów i gatunków roślin rolniczych na różnych etapach ich rozwoju,
  • diagnostyka uszkodzeń herbicydowych roślin uprawnych,
  • analiza stanu roślin w efekcie zróżnicowania agrotechniki,
  • ocena redukcji plonowania przy różnym stopniu uszkodzeń spowodowanych przez agrofagi,
  • sprzęt wykorzystywany do różnych metod integrowanej ochrony roślin,
  • przygotowanie do pracy sprzętu wykorzystywanego w ochronie roślin.