Elektronika i telekomunikacja
niestacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 2550 zł

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Wybierając ten kierunek w późniejszej pracy zawodowej musisz być przygotowany(a) na intensywnie zmieniające się technologie oraz posiadać chęć do ciągłego rozwoju własnego spektrum wiedzy. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja zajmuje się: projektowaniem urządzeń elektronicznych oprogramowywaniem systemów przetwarzania i przesyłania informacji utrzymaniem infrastruktury sieci komunikacyjnych dostarczających usługi na najwyższym poziomie w celu sprostania wymaganiom odbiorców inicjuje i nadzoruje modernizację istniejących usług oraz rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej bezpieczeństwem infrastruktury przesyłania jak i przetwarzania informacji. kierowaniem zespołami w projektach rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w części szkieletowej i dostępowej (np. sieci FTTH, sieci mobilne 5G) implementacją nowych rozwiązań urządzeń i sposobów komunikacji (np. urządzenia internetu rzeczy (IoT)) prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w działach firm IT dostosowaniem i migracją istniejących rozwiązań w działalności firm do zmieniających się technologii (bankowość, energetyka, telekomunikacja, administracja, sektor nowych technologii informatycznych) w oparciu o wymogi funkcjonalne i bezpieczeństwa danych Kształcenie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja jest prowadzone od 1962 roku przez kadrę zawsze szeroko współpracującą z firmami z obszaru IT i nowych technologii. Kierunek uzyskał wielokrotnie pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.Specjalności

  • systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych matematyki (M), fizyki (F), informatyki (I). Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii ani informatyki, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

Studia na tym kierunku mają charakter wyważenia wiedzy teoretycznej (wykłady 40%) i praktycznej (laboratorium 40%). Pozostałą część stanowią ćwiczenia (4%) oraz zajęcia projektowe i seminaryjne (16%). Na zajęciach zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych stanowiących główne elementy umożliwiające funkcjonowanie w dobie automatyzacji i informatyzacji. Automatyzacja oraz informatyzacja nie możliwa jest bez komunikacji urządzeń i ich systemów, co zapewnia odpowiednio skonfigurowana i zarządzana infrastruktura realizująca usługi telekomunikacyjne. Fakt wpływu na nasze funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym mają poprawnie działające urządzenia elektroniczne oraz możliwość ich skomunikowania, o czym przekonujemy się nie mogąc z nich skorzystać. Dlatego wiedza i umiejętności, które w trakcie studiów są przekazywane obejmuje wiele obszarów elektroniki i telekomunikacji. W szczególności zapoznasz się z materiałami, elementami i konstrukcją urządzeń elektronicznych, półprzewodnikami, podzespołami optoelektronicznymi, narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, technikami przenoszenia informacji w medium bezprzewodowym (Wifi, systemy mobilne) i przewodowym (kable miedziane i światłowodowe), układami bardzo wysokich częstotliwości, układami cyfrowymi, interfejsami komunikacyjnymi urządzeń, językami programowania urządzeń i interfejsów sieciowych, cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, transmisją sygnałów analogowych i cyfrowych, kryteriami jakości transmisji, systemami i sieciami telekomunikacyjnymi, interpretacją fizycznych parametrów antenowych, propagacją fal radiowych, bezprzewodowymi technikami i systemami transmisji informacji, multimedialnymi usługami interaktywnymi, przetwarzaniem i kodowaniem dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach, systemami i urządzeniami sieci lokalnych i rozległych sieci telekomunikacyjnych, bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym w obszarze elektroniki i telekomunikacji. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).Gdzie i jaka czeka Cię praca?

W dobie społeczeństwa informacyjnego komunikacja jest podstawą jego funkcjonowania. Dlatego po ukończeniu studiów absolwenci znajdują zatrudnienie z sektorze bankowy, energetycznym, telekomunikacyjnym, działach IT firm, wojsku, służbach, działach IT administracji. Prowadzą własną działalność lub pracują dla takich firm, jak: Nokia, Atos, Ericsson, Netia, Orange, Plus, Dialog, Philips, Siemens, Thomson, Comarch, Oracle, Intel, Microsoft, Google. W przypadku absolwentów II i III stopnia studiów, mogą oni podjąć również pracę na uczelni lub w instytucjach badawczych i naukowych.Dlaczego studia na kierunku elektronika i telekomunikacja?

Wybierając studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja otrzymacie optymalny zestaw wiedzy i umiejętności do podjęcia pracy zawodowej w szerokim spektrum działalności firm z sektora nowych technologii informacyjnych (IT). Uzyskacie potrzebną bazę wiedzy teoretycznej i praktycznej do dalszego rozwoju zawodowego. Firmy Polskie, międzynarodowe koncerny zarządzające i budujące infrastrukturę telekomunikacyjną oraz urządzenia posiadają oddziały w Bydgoszczy, w których są realizowane praktyki studenckie. Niejednokrotnie nasi studenci ostatnich lat są w nich zatrudniani.Kryteria przyjęć na kierunek elektronika i telekomunikacja

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:\

∑ = [JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia