Gorzelnictwo
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 3924,80 zł

Liczba zjazdów: 6

1. Cel studiów

Przygotujemy Cię do podjęcia pracy w gorzelniach i zakładach związanych z produkcją napojów alkoholowych. Poznasz oceny jakości surowców, produktów finalnych oraz podstawy organizacji bezpieczeństwa i funkcjonowania zakładów. Zdobędziesz wiedzę z zakresu charakterystyki surowców podstawowych i pomocniczych stosowanych w gorzelnictwie. Zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa i ekonomicznych aspektów produkcji spirytusu oraz napojów alkoholowych w Polsce i krajach UE.2. Dla kogo studia?

Na studia zapraszamy pasjonatów zainteresowanych tematyką gorzelnictwa! W szczególności absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych. Studia kierujemy szczególnie do absolwentów kierunków związanych z rolnictwem, technologią żywności, biotechnologią, towaroznawstwem, zarządzaniem, inżynierią produkcji oraz analityką chemiczną i spożywczą. Studia są również adresowane do funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych na stanowiskach organów kontroli i certyfikacji produktów gorzelniczych, pracowników nadzoru technologicznego i laboratoriów w zakładach przemysłu gorzelniczo-spirytusowego.3. Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Jedyne takie studia w Polsce, które oferują możliwość kompleksowego kształcenia na kierunku Gorzelnictwo! Studia oparte są o praktyczne wykorzystanie nowoczesnych metod produkcji spirytusu i wykorzystanie innowacyjnych surowców do produkcji napojów alkoholowych. Zdobyta przez absolwentów wiedza w zakresie procesów technologicznych oraz metod analitycznych pozwoli na zatrudnienie ich w gorzelniach i zakładach produkujących spirytus oraz napoje alkoholowe. Zakłady o tym profilu produkcji w ostatnim czasie zgłaszają wyraźny niedobór specjalistów.4. Plan studiów

 • Surowce w technologii gorzelnictwa - 30h
 • Technologia gorzelnictwa - 30 h
 • Technologia spirytusu i wódek gatunkowych - 30 h
 • Komunikacja interpersonalna, negocjacje w biznesie i elementy marketingu - 20 h
 • Analiza i ocena sensoryczna wyrobów alkoholowych - 30 h
 • Higiena w procesie produkcyjnym - 30 h
 • Nowoczesne techniki analityczne w technologii gorzelnictwa - 15 h
 • Systemy Zarządzania Jakością (SZJ) - 20 h
 • Uboczne produkty przemysłu gorzelniczego - 8 h
 • Kontrola jakości produktów gorzelniczych - 20 h
 • Nowe trendy w technologii gorzelnictwa - 4 h5. Wykładowcy

dr hab. inż. Elżbieta Wszelaczyńska, prof. uczelni dr hab. inż. Jarosław Pobereżny, prof. uczelni dr hab. inż. Barbara Breza-Boruta, prof. uczelni dr hab. inż. Justyna Bauza-Kaszewska, prof. uczelni dr hab. Anna Ligocka, prof. uczelni dr inż. Piotr Prus, prof. uczelni dr inż. Katarzyna Gościnna dr inż. Dorota Wichrowska dr Beata Szala6. Partnerzy studiów

 • Gorzelnia Rolnicza Krąplewice Janusz Szamrowicz
 • Toruńskie Wódki Gatunkowe
 • Gorzelnia Rolnicza w Radziczu7. Dodatkowe korzyści

Duża liczba godzin na zajęcia terenowe da możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu procesów fermentacji i produkcji wódek i napojów alkoholowych. W ramach zajęć praktycznych zaplanowano zajęcia terenowe w Gorzelni Krąplewice, w Wytwórni Toruńskich Wódek Gatunkowych oraz w Zakładzie Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii. Studenci będą mieli możliwość bezpośredniego poznania procesów fermentacji, rektyfikacji, destylacji oraz nowoczesnych metod analitycznych w czasie rzeczywistym. Zajęcia praktyczne poprowadzą m. in. mistrzowie gorzelnictwa oraz pasjonaci z bogatą wiedzą praktyczną. Gorzelnictwo to kierunek o bardzo specyficznym charakterze a dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod nauki, zdobędziesz solidne wykształcenie, które odnosi się do aktualnej rzeczywistości.8. Opiekunowie kierunku9. Dokumenty do pobrania