Gospodarka odpadami
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 5000

Limit miejsc: 15

Liczba zjazdów: 12

Cel studiów

Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w nowoczesną wiedzę z obszaru zarządzania odpadami. Program obejmuje aspekty prawne, administracyjne oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym gospodarowaniem odpadami. Kierunek powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy wielu obszarów (w tym przemysłu i edukacji) na wykwalifikowaną kadrę, zajmującą się szeroko rozumianym zarządzaniem środowiskiem i gospodarką odpadami oraz ze względu na gwałtownie zmieniający się klimat i potrzebę zwiększania świadomości skutków tych zmian.Dla kogo studia?

Studia adresowane są do osób pracujących w przedsiębiorstwach działających w zakresie zarządzania środowiskiem i gospodarką odpadami, kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla zainteresowanej poszerzeniem wiedzy i umiejętności, wszystkich zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji, pragnących uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe, absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi trendami zarządzania środowiskiem i gospodarką odpadami, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową. Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Studia podyplomowe realizowane są przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy we współpracy z wykładowcami Politechniki Bydgoskiej. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez praktyków, którzy w codziennej pracy zajmują się konkretnymi obszarami z dziedziny gospodarki odpadami.Plan studiów

 • Uregulowania prawne w gospodarce odpadami 36h
 • Systemy gospodarki odpadami na przykładzie wybranych krajów UE 10h
 • Gminne systemy gospodarki odpadami komunalnymi 24h
 • Administracyjne instrumenty zarządzania gospodarką odpadami 10h
 • Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producentów 12h
 • Zarządzanie projektami w procesie gospodarki odpadami 18h
 • Zielone łańcuchy dostaw 8h
 • Zbieranie, segregowanie, kompostowanie i składowanie odpadów 14h
 • Recykling odpadów komunalnych 10h
 • Termiczne przekształcanie odpadów - proces inwestycyjny, funkcjonowanie 16h
 • Gospodarka odpadami poużytkowymi 10h
 • Informatyzacja i rozwiązania innowacyjne w gospodarce odpadami 10h
 • BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami 8h
 • BAT w gospodarce odpadami 12h
 • Narzędzia komunikacji w gospodarce odpadami 8h
 • Test końcowy 2h
   Wykładowcy

dr inż. Jarosław Bańkowski, mgr Ewa Nowakowska, mgr inż. Magdalena Czachorowska, dr Adam Pilecki, mgr inż. Jakub Warczak, mgr Kamila Kiełbasińska, mgr Maciej Kiełbus, mgr Michał Sztybel, mgr inż. Anna Zdunek, mgr inż. Magdalena Stanisławska, mgr inż. Tomasz Gulczewski, mgr Magdalena Niżnik, mgr Piotr Kurek, mgr inż. Joanna Szaciłło-Joppek, dr hab. inż. Małgorzata Gotowska
 Partnerzy studiów

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy - https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/


 Opiekunowie kierunku

 • dr inż. Jarosław Bańkowski

Sekretariat studiów: Inne ważne informacje dla kierunku

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby, np. na studia podyplomowe i szkolenia. Dofinansowanie  może wynieść od 80% do 100%.

Dla Przedsiębiorców i Pracowników zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie informacji udziela Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/strona-10-kontakt.html