Inżynieria biomedyczna (studia wspólne)
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Inżynieria Biomedyczna to kierunek prowadzony wspólnie z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia są realizowane w ścisłej współpracy pomiędzy uczelniami. Podstawą kierunku jest wzajemne przenikanie się najnowszej technologii z osiągnięciami medycyny. Inżynier biomedyczny wykorzystuje dobrodziejstwa nauk technicznych z wiedzą i umiejętnością zastosowania ich w świecie nauk medycznych. 

Inżynier biomedyczny zajmuje się:

  • w jednostkach służby zdrowia zarządzaniem systemami urządzeń medycznych oraz współpracą z lekarzami w zakresie dostosowania specjalistycznego oprzyrządowania do ich potrzeb i możliwości, a także tworzeniem i administracją baz danych,
  • projektowaniem: sprzętu wspomagającego lokomocję, implantów i sztucznych narządów, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu technicznego stosowanego w jednostkach służby zdrowia, urządzeń i systemów stosowanych w pomiarach sygnałów biologicznych oraz oprogramowania,
  • opracowywaniem systemów akwizycji obrazów, algorytmów przetwarzania obrazów (badania rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, medycyna nuklearna oraz mikroskopia),
  • elektronicznym transferem danych medycznych z jednego miejsca do drugiego, w celu oceny, diagnostyki i leczenia pacjentów z odległych miejsc,
  • doradztwem technicznym i obsługą techniczną aparatury medycznej,
  • akredytacją oraz atestowaniem aparatury i urządzeń medycznych,
  • prowadzeniem prac naukowo-badawczych, np. w zakresie opracowywania nowych biomateriałów lub modyfikacji istniejących.

Kształcenie na kierunku Inżynieria Biomedyczna rozpoczęło się w roku akademickim 2010/2011. Nieprzerwanie od tamtego czasu zmieniamy się, aby dostosować się do potrzeb. Specjalności

  • techniczny doradca medyczny
  • teleinformatyka medyczna

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B). 
Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 Co będziesz studiował?

Zaczniesz od zajęć o charakterze humanistycznym, w tym dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Przed Tobą 4 semestry języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, bazy danych, grafika inżynierska. Potem przedmioty podstawowe dla kierunku Inżynieria Biomedyczna, a więc matematyka, statystyka, fizyka, chemia, mechanika i wytrzymałość materiałów, elektrotechnika i elektronika, a na koniec kierunkowe – z zakresu biochemii, biofizyki, anatomii i fizjologii człowieka, biomateriałów, biomechaniki inżynierskiej, implantów i sztucznych narządów, prawnych i etycznych aspektów inżynierii biomedycznej oraz języków programowania, grafiki komputerowej, automatyki i robotyki, cyfrowego przetwarzania sygnałów, elektronicznej aparatury medycznej. Zaproponujemy Ci także bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe: diagnostyka maszyn, mikroskopowa i cyfrowa analiza obrazów, techniki wytwarzania, metodologia prowadzenia badań naukowych z elementami biostatystyki, zastosowanie sieci komputerowych w medycynie, medyczne systemy doradcze, transmisja i archiwizacja danych medycznych w systemach telemedycyny.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna ma możliwość podjęcia pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz w innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, a także w jednostkach projektowych i produkcyjnych, związanych z procesem eksploatacji aparatury i urządzeń medycznych, ich akredytacją i oceny zgodności z atestami oraz dystrybucją. Oferta dydaktyczna przygotowuje naszych absolwentów do współpracy z personelem medycznym w zakresie obsługi aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, opartych o techniki i technologie informatyczne, w tym także w zakresie transmisji i archiwizacji danych medycznych, udziale w projektowaniu i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych.Dlaczego studia na kierunku Inżynieria biomedyczna?

Istnieje wiele uczelni prowadzących kierunek Inżynieria Biomedyczna - dlaczego warto wybrać właśnie Nas? 
Kierunek Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Bydgoskiej uzyskał pisemne rekomendacje takich instytucji/ firm jak: Med7even Medical Equipment & Service, Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, OFTALMIKA Prywatna Klinika Okulistyczna, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, SCIENTIA RESEARCH INSTITUTE Sp. z o.o., Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Nasi Absolwenci potwierdzają „Świat stoi na progu kolejnej rewolucji - tym razem techniczno-medycznej. Możesz stać się jej współtwórcą. Pracuj z Nami i zmieniaj świat!”

Jako jedni z nielicznych oferujemy w pełni międzyuczelniane studia – podstawy teoretyczne i laboratoria techniczna realizowane są na różnych wydziałach PBŚ (Wydziale Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki), podstawy medyczne i laboratoria kliniczne realizowane są na wydziale lekarskim CM UMK. W ramach studiów będziesz mógł wziąć udział w szkoleniach, spotkaniach z przedsiębiorcami, umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień. Umożliwiamy naszym studentom poznanie wielu ludzi ze świata nauki i medycyny - odwiedzili Nas m.in. prof. Marian Zembala, prof. Henryk Skarżyński, prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Jan Ryszard Dąbrowski i wielu innych. 
Dodatkowo możesz rozwijać swoje zainteresowania w istniejących już kołach naukowych lub wyjechać nawet na dwa semestry studiów na zagranicznych uczelniach w ramach programu ERASMUS+.

Czekamy właśnie na Ciebie! 
 Kryteria przyjęć na kierunek Inżynieria biomedyczna

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = JO(pp albo 2pr) + 2M(pp) + 2M(2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2Ch(pp albo 2pr) albo 2B(pp albo 2pr)

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
 Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia