Likwidacja szkód majątkowych
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 3600 zł

Liczba zjazdów: 14

Cel studiów

Kończąc kierunek Likwidacja szkód majątkowych zdobędziesz wiedzę i kompetencje, które pozwolą Ci na podjęcie zatrudnienia w charakterze rzeczoznawcy terenowego w Towarzystwach Ubezpieczeniowych na terenie całego kraju. Podstawowym celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i wykształcenie kadry specjalistów – pracowników branży ubezpieczeniowej.Dla kogo studia?

Studia kierowane są do obecnych i przyszłych pracowników zakładów ubezpieczeń, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie szkód majątkowych. Ofertę kierujemy także do pośredników ubezpieczeniowych, likwidatorów szkód, rzeczoznawców oraz pracowników instytucji rynku ubezpieczeniowego. Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku budownictwo, architektura, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, ekonomia i zarządzanie lub kierunków pokrewnych.Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Program studiów daje podstawę przygotowania absolwentów do sporządzania ekspertyz, niezbędnych w procesie likwidacji szkód budowlanych, dotyczących m.in.: określania wartości nieruchomości na potrzeby ubezpieczenia, opinii o przyczynach powstania szkód oraz nieprawidłowości w procesie budowlanym, a także inwentaryzacji budowlanych.Plan studiów

  • Konstrukcje budowlane
  • Diagnostyka stanu technicznego obiektów budowlanych
  • Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych
  • Instalacje budowlane
  • Kosztorysowanie i wyceny
  • Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej
  • Podstawy psychologii
  • Praca końcowaWykładowcy

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. uczelni dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. uczelni dr inż. Tomasz Janiak dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni dr inż. Magdalena Nakielska dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka dr inż. Kinga Szopińska mgr inż. Izabela Kasprzyk mgr inż. Magdalena SosnowskaPartnerzy studiów

  • Centrum Likwidacji Szkód Zespół Rzeczoznawców INOTIS z BydgoszczyOpiekunowie kierunku

dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska

e-mail: Magdalena.Dobiszewska@pbs.edu.pl
tel. 52 340 84 11

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
Al. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, budynek F, pokój F222Inne ważne informacje dla kierunku

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby, np. na studia podyplomowe i szkolenia. Dofinansowanie  może wynieść od 80% do 100%.

Dla Przedsiębiorców i Pracowników zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie informacji udziela Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/strona-10-kontakt.html