Transport
niestacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 8 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Cena: 2350 zł

Limit miejsc: 30

Charakterystyka kierunku studiów

Inżynier transportu zajmuje się: projektowaniem systemów transportowych, projektowaniem eksploatacji pojazdów różnego typu zarządzaniem przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu bliskiego oraz dalekiego.Specjalności

  • inżynieria powypadkowa w transporcie
  • inżynieria ruchu drogowego
  • organizacja transportu
  • transport drogowy
  • logistyka

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Transport należy zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

Treści kształcenia oraz uzyskiwane w trakcie studiów kompetencje obejmują szeroko rozumiane obszary transportu, logistyki i komunikacji. Na początek czekają Cię przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także inne, poszerzające Twoją wiedzę ogólną. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., następnie przedmioty podstawowe dla kierunku transport, a więc trochę matematyki z badaniami operacyjnymi, fizyki, informatyka, nauka o materiałach. W skład treści programowych przedmiotów najważniejszych dla kierunku transport wchodzą zagadnienia z mechaniki technicznej, logistyki, inżynierii ruchu, systemów transportowych, ekonomiki transportu, infrastruktury transportu, grafiki inżynierskiej i konstrukcji maszyn, środków transportu, eksploatacji technicznej, metrologii, automatyki, elektrotechniki i elektroniki oraz organizacji i zarządzania.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po ukończonych studiach na kierunku Transport, absolwent ma możliwość podjęcia pracy w jednostkach eksploatacji środków transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu, w jednostkach organizacyjnych i zarządczych ruchu drogowego i szynowego oraz firmach logistycznych i centrach magazynowo-dystrybucyjnych. Uzyskane kompetencje i kwalifikacje umożliwiają prowadzenie własnej firmy transportowo-spedycyjnej, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz pracę na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w tych działach gospodarki, które dotyczą ogółu zagadnień z zakresu transportu i logistyki. Absolwenci po ukończeniu studiów drugiego stopnia mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich) oraz dalszy rozwój zawodowy adekwatny do przyjętej ścieżki kariery zawodowej. Absolwenci kierunku Transport po spełnieniu wymagań mogą ubiegać się o wydanie certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego nadawanego przez właściwego Ministra ds. Transportu.Dlaczego studia na kierunku transport?

Wydział Inżynierii Mechanicznej dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą. Wiele stanowisk badawczych zostało zakupionych i zbudowanych w ostatnich latach, a szacunkowy koszt ich zakupu to przeszło 10 milionów złotych. Pracownicy wydziału aktywnie uczestniczą w projektach badawczych, w tym wiele prac jest realizowanych na potrzeby lokalnego przemysłu. Efektem tej działalności jest duża aktywność publikacyjna i patentowa pracowników. Wydział Inżynierii Mechanicznej od wielu lat jest liderem w tej sferze wśród wszystkich wydziałów Uniwersytetu. Wyrazem uznania są uzyskiwane nagrody przez pracowników w sferze naukowej i dydaktycznej, zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.Kryteria przyjęć na kierunek transport?

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia