Zarządzanie w turystyce
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 2570

Liczba zjazdów: 10

Cel studiów

Student podniesie kompetencje z zakresu kompleksowej obsługi turystyki regionu z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności pozyska umiejętności:

 • analizy i rozpoznawania potencjału historyczno-geograficzno-kulturowego regionu,
 • przygotowania i realizacji projektów w celu tworzenia miejsc turystycznych i rekreacyjnych np. ważnych pod względem ekologicznym, geograficznym, historycznym, kulturalnym, religijnym,
 • analizy potrzeb turystycznych,
 • projektowania wydarzeń, atrakcji turystycznych,
 • tworzenia i upowszechniania wizerunku turystycznego regionu,
 • organizowania zespołów do pracy na rzecz turystyki w regionie,
 • pozyskiwania środków na rozwój turystyczny regionu,
 • współpracy kooperacyjnej i międzysektorowej,
 • projektowania materiałów promocyjnych dla regionu.Dla kogo studia?

 • Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, w szczególności kierunków: zarządzanie, administracja, geografia, historia, architektura krajobrazu,
 • Urzędnicy samorządowi od spraw rozwoju, kultury i promocji regionu oraz turystyki,
 • Pracownicy organizacji pozarządowych,
 • Pracownicy biur podróży,
 • Przewodnicy turystyczni,
 • Księża - turystyka religijna,
 • Obsługa turystyki senioralnej,
 • Branża turystyki wodnej,
 • Bibliotekarze,
 • Przedsiębiorcy.Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Studia interdyscyplinarne, które kompleksowo przygotowują do rozpoznania atutów lokalnego obszaru i w rezultacie do przygotowania i zarządzania produktem turystycznym.
Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie w turystyce będą doskonale przygotowani, aby rozpoznać atuty regionu a także aby przygotować odpowiednią ofertę dostosowaną do lokalnego potencjału.

Domeną absolwenta studiów podyplomowych będzie:

 • Wzrost wiedzy o poszczególnych formach turystycznych.
 • Praktyczna implementacja historii, geografii, lokalnej tradycji, technik rekonstrukcji historycznych, rzemiosła historycznego dla korzyści turystycznych macierzystej miejscowości i zwiększania atrakcyjności regionu.
 • Skuteczne komunikowanie się w zespołach projektowych.
 • Pozyskiwanie różnorodnych partnerów i źródeł finansowania dla wzmocnienia efektu synergii w kształtowaniu wizerunku regionu.
 • Dobieranie efektywnych form promocji, używanie nowoczesnych narzędzi marketingowych.
 • Nabycie umiejętności wszechstronnego wykorzystania dostępnych danych o przestrzeni.
 • Zwiększenie świadomości na temat krajobrazu i jego składowych.
 • Poznanie chronionych elementów krajobrazu.
 • Wywieranie pozytywnego wpływu na zrównoważony rozwój poprzez rozpoznawanie potrzeb beneficjentów i skuteczne wykorzystywanie potencjału turystycznego regionu.Plan studiów

 • Turystyczne walory regionu 46 h
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem regionalnym 28 h
 • Marketing i promocja regionu 20 h
 • Aspekty prawne w zarządzaniu potencjałem turystycznym 8 h
 • Zagospodarowanie krajobrazu 12 h
 • Geopolityka przestrzenna regionu 8 h
 • Projektowanie usług w branży turystycznej 24 h
 • Pozyskiwanie funduszy na organizację kompleksowej usługi turystycznej 16 h
 • Specyfika komunikacji w branży turystycznej 16 h
 • Eventy elementem turystyki kulturowej 16 hWykładowcy

 • dr inż. hab. Małgorzata Gotowska, prof. Uczelni, 
 • dr inż. Tomasz Stosik, 
 • mgr Robert Szatkowski, 
 • dr inż. Anna Jakubczak, 
 • mgr inż. Andrzej Jurak, 
 • dr Katarzyna Podczaska, 
 • dr Marek BarszczPartnerzy studiów

 • Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna 
 • Fundacja Poniatówka Polska
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i OkolicDodatkowe korzyści

 • Kontakty z praktykami w obszarze zarządzania turystyką
 • Forma hybrydowa studiów
 • Planowany jest 1-2-dniowy wyjazd studyjny, jako realizacja praktycznych zajęć w terenie
   Opiekunowie kierunku

dr inż. Anna Jakubczak

Anna.Jakubczak@pbs.edu.pl

Sekretariat studiów: Wydział Zarządzania,
ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz, pok. 205,

mgr Dorota Stosik, tel. 52 340 80 59Inne ważne informacje dla kierunku

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby, np. na studia podyplomowe i szkolenia. Dofinansowanie  może wynieść od 80% do 100%.

Dla Przedsiębiorców i Pracowników zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie informacji udziela Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/strona-10-kontakt.html