Zoofizjoterapia
stacjonarne studia inżynierskie (I stopnia)

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Profil studiów: ogólnoakademicki

Limit miejsc: 90

Charakterystyka kierunku studiów

Zoofizjoterapeuta zajmuje się: wykonywaniem specjalistycznych zabiegów mających na celu poprawę stanu zdrowia, polepszenie jakości życia oraz redukcję bólu u zwierząt po różnego rodzaju urazach ortopedycznych, zabiegach chirurgicznych, w chorobach neurologicznych oraz degeneracyjnych, chorobach związanych ze starzeniem się, a także u zwierząt z otyłością.

Ponadto zabiegi fizjoterapeutyczne są stosowane u zwierząt sportowych jako element w prewencji urazów oraz skuteczne narzędzie stymulujące powysiłkową regenerację organizmu przeprowadzaniem wywiadu z opiekunem zwierzęcia, wykonywaniem oceny zoofizjoterapeutycznej na podstawie badania klinicznego oraz opracowaniem indywidualnego programu terapeutycznego dla pacjenta doborem metod fizjoterapeutycznych oraz wykonywaniem zabiegów fizykalnych, manualnych oraz kinezyterapii Realizowany na WHiBZ kierunek kształcenia Zoofizjoterapia otrzymał certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” oraz certyfikat „LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA”.Specjalności

  • fizjoterapia zwierząt towarzyszących
  • fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Zoofizjoterapia powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród biologii (B), chemii (Ch), matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) lub geografii (G). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: chemię oraz fizykę i biofizykę) oraz przedmioty kierunkowe, m. in.: anatomię i histologię zwierząt, mikrobiologię, fizjologię zwierząt oraz podstawy biomechaniki ruchu, genetykę, kynologię, felinologię oraz hodowlę zwierząt.

Ponadto proponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe, takie jak: fizjologia aparatu ruchu z elementami biomechaniki, biomechanika ruchu koni, behawioryzm zwierząt, terapie fizykalne i manualne, kinezyterapię, ornitologię, biologię płazów i gadów oraz rozród zwierząt egzotycznych i nieudomowionych. Po 6 semestrze studiów będziesz miał możliwość odbycia 4-tygodniowych praktyk. Oferujemy również interesujące przedmioty do wyboru, o których zdecydujesz sam. Gdy wybierzesz swoją specjalizację będziesz uczestniczył w dedykowanych jej zajęciach. Do wyboru będziesz miał dwie specjalności: fizjoterapię zwierząt towarzyszących oraz fizjoterapię zwierząt nieudomowionych i egzotycznych.Gdzie i jaka czeka Cię praca?

Po studiach na kierunku Zoofizjoterapia będziesz gotowy do podjęcia pracy w zawodzie zoofizjoterapeuty, a wiedzę zdobytą w trakcie kształcenia będziesz mógł wykorzystać do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto będziesz mógł podjąć pracę w klinikach, lecznicach, przychodniach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych, schroniskach i azylach dla zwierząt, a także w centrach rehabilitacji dzikich zwierząt oraz w zespołach terapeutycznych odpowiedzialnych za przygotowanie programów treningowych dla zwierząt użytkowanych sportowo (psy, konie).Dlaczego studia na kierunku zoofizjoterapia?

Kierunek kształcenia Zoofizjoterapia jest aktualnie jedynym w Polsce, realizowanym na poziomie uniwersyteckim, kierunkiem przygotowującym studentów z zakresu fizjoterapii zwierząt. Program studiów przygotowano korzystając z wzorców Narodowej Szkoły Weterynaryjnej w Lyonie. W zakresie treści i efektów kształcenia wprowadzono szereg innowacyjnych i nowatorskich elementów, których celem jest poszerzanie wiedzy studentów w zakresie realizowanego kierunku oraz zwiększenie jego atrakcyjności dla studentów.

Duży nacisk położono na zdobycie wiedzy przez Absolwentów kierunku w zakresie prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierząt, również w aspekcie etologicznym i psychologicznym. Szczególnie cenne jest rozwijanie umiejętności z zakresu oceny biomechaniki ruchu (prawidłowości i dysfunkcji) oraz możliwości stosowania manualnych i fizykalnych metod terapii. Liczne ćwiczenia laboratoryjne i zajęcia praktyczne (m. in. zajęcia w utworzonej specjalnie na potrzeby kierunku i wyposażonej w najwyższej klasy sprzęt pracowni - Laboratorium Zoofizjoterapii; pokazy i wykłady prowadzone przez zaproszonych specjalistów z kraju i zagranicy; praktyki zawodowe, Koła Naukowe działające na Wydziale) pozwalają podnieść umiejętności zawodowe przyszłych Absolwentów kierunku.Kryteria przyjęć na kierunek zoofizjoterapia

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.Terminarz rekrutacji

Nie przegap terminu!

Sprawdź daty rekrutacji i dołącz do grona studentów PBŚ!

studia I stopnia