Zrównoważone Zarządzanie Potencjałem Turystycznym Regionu
studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cena: 2870

Liczba zjazdów: 12

1. Cel studiów

Celem projektowanych studiów podyplomowych jest podniesienie kompetencji z zakresu kompleksowej obsługi turystyki regionu z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności studenci nabędą następujących umiejętności:

 • analiza i rozpoznawanie potencjału historyczno-geograficzno-kulturowego regionu,
 • przygotowanie i realizacja projektów w celu tworzenia miejsc turystycznych i rekreacyjnych np. ważnych pod względem ekologicznym, geograficznym, historycznym, kulturalnym, religijnym,
 • umiejętność analizy potrzeb turystycznych,
 • projektowanie wydarzeń, atrakcji turystycznych,
 • tworzenie i upowszechnianie wizerunku turystycznego regionu,
 • umiejętność organizowania zespołów do pracy na rzecz turystyki w regionie,
 • umiejętność pozyskiwania środków na rozwój turystyczny regionu,
 • współpraca kooperacyjna i międzysektorowa,
 • projektowanie materiałów promocyjnych dla regionu.2. Dla kogo studia?

 • Urzędnicy samorządowi od spraw rozwoju, kultury i promocji regionu oraz turystyki,
 • Absolwenci studiów w szczególności kierunków: zarządzanie, administracja, geografia, historia, architektura krajobrazu,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Pracownicy biur podróży,
 • Przewodnicy turystyczni,
 • Księża - turystyka religijna,
 • Obsługa turystyki senioralnej,
 • Branża turystyki wodnej,
 • Bibliotekarze,
 • Developerzy i branża budowlana.3. Co wyróżnia nasze studia podyplomowe

Studia interdyscyplinarne, które kompleksowo przygotowują do rozpoznania atutów lokalnego obszaru i w rezultacie do przygotowania i zarządzania produktem turystycznym. Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzania Potencjałem Turystycznym Regionu będą doskonale przygotowani, aby rozpoznać atuty regionu a także aby przygotować odpowiednią ofertę dostosowaną do lokalnego potencjału.

Domeną absolwenta studiów podyplomowych będzie:

 • Wywieranie pozytywnego wpływu na zrównoważony rozwój poprzez rozpoznawanie potrzeb beneficjentów i skuteczne wykorzystywanie potencjału turystycznego regionu.
 • Wzrost wiedzy o poszczególnych formach turystycznych.
 • Praktyczna implementacja historii, geografii, lokalnej tradycji, technik rekonstrukcji historycznych, rzemiosła historycznego dla korzyści turystycznych macierzystej miejscowości i zwiększania atrakcyjności regionu.
 • Skuteczne komunikowanie się w zespołach projektowych.
 • Pozyskiwanie różnorodnych partnerów i źródeł finansowania dla wzmocnienia efektu synergii w kształtowaniu wizerunku regionu.
 • Dobieranie efektywnych form promocji, używanie nowoczesnych narzędzi marketingowych.
 • Nabycie umiejętności wszechstronnego wykorzystania dostępnych danych o przestrzeni.
 • Zwiększenie świadomości na temat krajobrazu i jego składowych.
 • Poznanie chronionych elementów krajobrazu.4. Plan studiów

 • Turystyka regionu - 46 h
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem regionalnym - 28 h
 • Marketing i promocja regionu - 20 h
 • Administracja i prawo - 8 h
 • Zagospodarowanie krajobrazu - 12 h
 • Informacja przestrzenna - 8 h
 • Metodyka projektowania rozwiązań turystycznych - 24 h
 • Finansowanie projektów - 16 h
 • Metody pracy w zespołach projektowych - 16 h
 • Techniki rekonstrukcji historycznych - 16 h
 • Przewidziany jest dwudniowy wyjazd studyjny, jako realizacja praktycznych zajęć w terenie5. Wykładowcy

dr inż. hab. Małgorzata Gotowska prof. uczelni dr inż. Tomasz Stosik mgr Robert Szatkowski dr inż. Anna Jakubczak mgr inż. Andrzej Jurak dr Katarzyna Podczaska dr Marek Barszcz6. Partnerzy studiów

 • Fundacja Poniatówka Polska
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic7. Dokumenty do pobrania