Fundacja Rozwój UTP

1 maja 2019 roku nastąpiła zmiana władz zarządu Fundacji „Rozwój UTP”.
W okresie przejmowania obowiązków przez nowy zarząd biuro Fundacji będzie czynne w każdy czwartek w godzinach 10.00 - 15.00. W sprawach pilnych prosimy o kontakt e-mail na adres fundacja.rozwojutp@utp.edu.pl lub tel. 604169537.
Za utrudnienia przepraszamy.

Fundacja "Rozwój UTP" została zarejestrowana 3.12.1991 roku początkowo pod nazwą Fundacja "Rozwój ATR", zgodnie z ówczesną nazwą uczelni. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach/ tj..Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz.203/ i Statutu Fundacji.

Siedziba Fundacji:

al. prof. S. Kaliskiego 7; 85-796 Bydgoszcz
tel.: 52 394 93 75
e-mail: fundacja.rozwojutp@utp.edu.pl

Dane do faktury:

Fundacja "Rozwój UTP"
al. prof. S. Kaliskiego 7; 85-796 Bydgoszcz
NIP 554-01-69-805

REGON 090463052
KRS: 0000037477

Konto: Bank PKO SA II O/Bydgoszcz, nr. 84 1240 3493 1111 0000 4305 9429
Nr księgi rejestrowej Fundacji: Sygn. Akt XVI Ns Rej. F-1428/91 poz. 1866

Zarząd Fundacji:

dr inż. Krystyna Kondratowicz-Maciejewska, prezes zarządu
dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, wiceprezes, członek zarządu
dr Grażyna Voss, specjalista ds. finansowo-księgowych, członek zarządu
Rada Nadzorcza Fundacji:

Prof. Małgorzata Szczepanek, przewodnicząca
Prof. Stanisław Mroziński – członek
Dr inż. Włodzimierz Bieliński – członek.
Zgodnie ze statutem Fundacji celem podstawowym jej działalności jest działanie na rzecz rozwoju nauki i edukacji w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Cel ten może być realizowany poprzez:

promocję osiągnięć naukowych i wynalazczych,
wspieranie rozwoju kadr naukowych,
organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, wystaw, szkoleń,
prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej i informacyjnej oraz bibliotecznej,
wspieranie działalności studenckiej (kulturalnej, sportowej),
działalności w zakresie preorientacji zawodowej i współpracy z absolwentami i ich stowarzyszeniami,
wspieranie inwestycji uczelnianych, w tym zakupy aparatury.
Fundacja, jako organizacja działająca na zasadzie non profit, ma możliwość występowania jako kontrahent do umów bez przetargu.

Fundacja oferuje pomoc w realizacji wszelkich pomysłów dotyczących uzyskiwania efektów służących rozwojowi uczelni (np. aplikacje o projekty oferowane przez Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, itp.).

Darowizny wpływające od osób prywatnych, stowarzyszeń oraz sponsorów instytucjonalnych i biznesowych powiększają majątek Fundacji, który w całości przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.