Władze administracyjne Politechniki Bydgoskiej

Kanclerz
mgr inż. Marian Dahms
tel.: 52 374 94 55
e-mail: marian.dahms@pbs.edu.pl 

Zastępca Kanclerza
mgr Magdalena Krysiak
tel. 52 374 99 75
e-mail: magdalena.krysiak@pbs.edu.pl

Kwestor
mgr Marcin Hanyżewski
tel.: 52 374 94 53
e-mail: kwestor@pbs.edu.pl

Zastępca Kwestora ds. Księgowości
mgr Izabela Fagasińska
tel.: 52 374 94 5252 374 99 88
e-mail: Izabela.Fagasinska@pbs.edu.pl

Zastępca Kwestora ds. Wynagrodzeń
mgr inż. Agnieszka Maćkowska
tel.: 52 374 93 63
e-mail:  Agnieszka.Mackowska@pbs.edu.pl