Początek współpracy z Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy
07 czerwca 2023

6 czerwca podpisano list intencyjny o współpracy z Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy. W spotkaniu oprócz JM Rektora Politechnii Bydgoskiej uczestniczyli: Dyrektor Centrum mgr Andrzej Jankowski, Dyrektor CUiRO mgr inż. Tomasz Karaszkiewicz oraz Magdalena Kruszczyńska Kierownik Działu Spraw Pracowniczych.

Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy jest instytucją budżetową, podlegającą bezpośrednio Prezydentowi m. Bydgoszczy. Centrum realizuje specjalistyczny program pracy, dzięki któremu osoby będące poza rynkiem pracy, mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego. W ramach nawiązania współpracy Politechnika Bydgoska zadeklarowała chęć przyjęcia na praktykę kilku osób.

 

Po 6-miesięcznych praktykach będzie możliwe zatrudnienie praktykanta w ramach wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy oraz skorzystanie z refundacji ok. 40% kosztów zatrudnienia pracownika przez 6 m-cy.