PL

EN

Politechnika Bydgoska stawia na kontynuację
06 marca 2024

Społeczność akademicka Politechniki Bydgoskiej po raz kolejny powierzyła stanowisko rektora profesorowi Markowi Adamskiemu.

Wybory odbyły się 6 marca 2024 roku. Dotychczasowy rektor był jedynym kandydatem. W wyborach uzyskał wymaganą większość głosów poparcia wśród grona elektorów, czyli przedstawicieli pracowników i  studentów (ZA – 86; PRZECIW – 9; WSTRZYMUJE SIĘ – 3).

Prof. dr hab. inż. Marek Adamski jest cenionym zootechnikiem, związanym z macierzystą uczelnią już od czasów studenckich. Doktoryzował się w 2003 roku. Sześć lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego, tytuł profesora zaś w 2017 roku. W 2016 roku objął stanowisko dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Cztery lata później został wybrany na rektora ówczesnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. 

Mijająca kadencja była okresem zmian i dynamicznego rozwoju uczelni, która dzięki staraniom prof. Adamskiego przekształciła się w Politechnikę Bydgoską. Wraz ze zmianą nazwy opracowano nową strategię uczelni. Rozwijano sukcesywnie ofertę studiów, szczególnie o kierunki praktyczne realizowane we współpracy z przedsiębiorcami. Powstał Wydział Sztuk Projektowych i Wydział Medyczny. PBŚ zacieśniła współpracę ze szkołami realizując takie projekty jak „Wagary z Politechniką” czy „Politechnika z klasą”. Kampus stał się przestrzenią otwartą dla mieszkańców, m.in. za sprawą imprez sportowych, festynów, jarmarków bożonarodzeniowych czy targów pracy. Uczelnia rozpoczęła także realizację jednego z największych w historii programów inwestycyjnych i modernizacyjnych. Rektor zapowiedział w najbliższych latach realizację kolejnych zadań, takich jak budowa nowego prosektorium i centrum symulacji medycznych, budowa centrum ogrodnictwa, powstanie kilkunastu nowoczesnych laboratoriów, remont akademików, utworzenie nowej strefy gastronomicznej czy gruntowną przebudowę dawnej stołówki na potrzeby Wydziału Sztuk Projektowych. Politechnika ma rozwijać nowe obszary w zakresie kształcenia czy dyscyplin naukowych.
 
- Podkreślałem wielokrotnie, że największym kapitałem Politechniki są ludzie. Dziękuję za dotychczasową współpracę i zaangażowanie. Dziękuję także za zaufanie, jakim społeczność akademicka obdarzyła mnie w tych wyborach. Nie zwalniamy tempa. Przed nami kolejne wyzwania i sukcesy, które wspólnie będziemy osiągać tworząc silną, interdyscyplinarną uczelnię, pracując na rzecz zwiększania potencjału akademickiego Bydgoszczy – mówi prof. Marek Adamski.