40. Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych
27 października 2021

Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej jest organizatorem 40. Konferencji Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych.

Konferencja trwa od 25 do 27 października 2021 roku. Udział w niej bierze ponad 50 Dziekanów z 25 uczelni.
 
Pierwszy dzień obrad odbył się w Centrum Konferencyjnym Opera Nova. Drugi dzień Konferencji był poświęcony badaniom naukowym prowadzonym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej PBŚ i odbywał się w murach naszej uczelni. Trzeci dzień poświęcony będzie współpracy Wydziału z firmą PESA, na terenie której uczestnicy zapoznają się z badaniami prowadzącymi w zakładzie.

Pozostałe aktualności