Ankieta oceny zajęć dydaktycznych
20 czerwca 2022

Szanowni Studenci Politechniki Bydgoskiej,

uprzejmie informujemy, że od 20 czerwca 2022 r. uruchomiona została Ankieta oceny zajęć dydaktycznych.

Ankieta jest uruchamiana co semestr i dotyczy ściśle oceny zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyliście, w następujących obszarach:

  • regularności odbywania zajęć oraz zgodnym z programem studiów czasem trwania zajęć,
  • sposobu przekazywania wiedzy oraz przygotowania prowadzącego do prowadzenia zajęć,
  • stosunku prowadzącego do studentów,
  • oceny studentów zgodne z podanymi kryteriami,
  • zgodności tematyki zajęć z sylabusem,
  • możliwości konsultacji z prowadzącym.  

Jest też możliwość wskazania słabych i mocnych stron zajęć (pytanie otwarte).

Ankieta jest anonimowa i zakończy się po poprawkowej sesji egzaminacyjnej we wrześniu. Wypełnić ankietę można systemie USOSweb oraz w systemie Mobilny USOS PBŚ.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety.