PL

EN

Ankieta oceny zajęć dydaktycznych oraz ankieta satysfakcji studenta
25 czerwca 2024

Studenci!

Zachęcamy do wypełnienia ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych oraz ankiety Oceny Satysfakcji Studenta.

 1. Ankietę Oceny Zajęć Dydaktycznych można wypełnić w USOSweb (zakładka: Dla studentów i pole Ankiety) lub poprzez aplikację Mobilny USOS PBŚ na urządzenia mobilne (smartfony, tablety) z systemem operacyjnym Android oraz iOS.
 2. Ankietę Oceny Satysfakcji Studenta wypełnić można w systemie Ankieter, a dostępna jest TUTAJ. Po zalogowaniu (jak do USOSweb).

Kilka podstawowych informacji dotyczących ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych:

 • ankiety są przypisane każdemu przedmiotowi, a także każdej formie tego przedmiotu (np. wykład, laboratorium, projekt)
 • ankiety są otwarte do 15 września 2024 roku,
 • ankietę można wypełnić tylko jeden raz, nie można zmienić wpisów po zakończeniu ankiety,
 • pracownik PBŚ będzie mógł zapoznać się z wynikami ankiety dopiero od 16 września 2024 r., czyli już po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej,
 • ankieta jest anonimowa.

Co widzi pracownik PBŚ w systemie USOSweb od 16 września 2024 r.? 
Pracownik widzi dla każdego przedmiotu (każdej formy tego przedmiotu), który prowadził jedynie uśrednione oceny, które zostały wpisane dla każdego z sześciu kryteriów osobno. Ponadto widzi także sumarycznie zebrane komentarze, które zostały wpisane. Nie ma możliwości, aby Pracownik dowiedział się, kto jaką ocenę wpisał i jaki komentarz wystawił.

Kilka podstawowych informacji dotyczących ankiety Oceny Satysfakcji Studentów:

 • ankieta oceny dotyczy sześciu obszarów z zakresu: uczelni, wydziału, dziekanatu, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu / Studium Języków Obcych, biblioteki, domów studenta i jedno pytanie jest pytaniem otwartym.
 • ankieta jest aktywna od 24 czerwca 2024 r. TYLKO do 14 lipca 2024 r.,
 • aby wypełnić ankietę należy się zalogować, aby potwierdzić, że to student Politechniki wypełnia ankietę, 
 • nie są wiązane w systemie odpowiedzi z osobą, która ich udzieliła. 

Wyniki ankiet oraz komentarze/opinie wpisywane przez Was pozwalają na podejmowanie działań przez władze Politechniki oraz władze Wydziałów w kierunku poprawy jakości kształcenia.