PL

EN

Budowa i eksploatacja mostów tematem międzynarodowej konferencji w Bydgoszczy
14 maja 2024

Wybitni polscy i zagraniczni konstruktorzy mostów przyjadą do Bydgoszczy. 16-17 maja 2024 roku na Politechnice Bydgoskiej odbędzie się konferencja MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ. 

Konferencja w Bydgoszczy organizowana jest co dwa lata. W tym roku odbędzie się VII edycja międzynarodowego wydarzenia, któremu patronuje Rudolf Modrzejewski - polski prekursor nowych konstrukcji mostowych, projektant i budowniczy prawie 50 mostów w Ameryce Północnej.

Program konferencji obejmuje zagadnienia związane z konstrukcją i materiałami stosowanymi przy budowie mostów, projektowaniem mostów z uwzględnieniem nowych przepisów, wykonawstwem i niezawodnością mostów. 
 
Głównymi organizatorami konferencji są Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Pomorsko – Kujawski oraz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej. Współorganizatorami wydarzenia są także Council of Polish Engineers in North America (Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej) oraz Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.