Dofinansowanie dla naukowców WRiB w ramach Działania Współpraca PROW
15 marca 2023

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała dofinansowanie w wysokości 5 056 072,- zł na projekt pt.: ”Opracowanie technologii produkcji skrobiowo-białkowej paszy treściwej zgodnej z założeniami dekarbonizacji rolnictwa i Europejskiego Zielonego Ładu”.
Wniosek o dofinansowanie złożyło konsorcjum o nazwie: Uprawa 4.0, którego Liderem jest firma Mzuri World sp. z o.o., a jednym z konsorcjantów jest Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich.

Autorem wniosku ze strony PBŚ jest Pani prof. dr hab. inż. Iwona Jaskulska. 

Celem projektu jest opracowanie udoskonalonej techniki i technologii na przemian rzędowej uprawy roślin przy zaspokojeniu indywidualnych wymagań agrotechnicznych gatunków w mieszance w konsekwencji uzyskanie znacznie udoskonalonej mieszanki zbóż i nasion roślin strączkowych jako paszy treściwej dla zwierząt gospodarskich.

Serdecznie gratulujemy!