Domy Studenta w roku akademickim 2020/2021
25 września 2020

Drodzy Studenci, w związku z trwającą sytuacją epidemiczną i realizacją zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w trybie mieszanym (hybrydowym) Domy Studenta Uniwersytetu od 01.10.2020 r. funkcjonować będą według zmienionych zasad określonych w Zarządzeniu Rektora Z.16.2020.2021 z dnia 25.09.2020 r.

Zgodnie z tymi zasadami zakwaterowanie w Domach Studenta studentów i doktorantów Uniwersytetu będzie możliwe jedynie w czasie trwania zajęć oraz sesji egzaminacyjnych odbywających się w sposób tradycyjny (stacjonarny) zgodnie z harmonogramem wynikającym z terminarza roku akademickiego.

 Okres zakwaterowania  Termin kwaterowania  Grupa uprawniona do zakwaterowania
1 października-15 listopada 2020 r.

30 września
i 1 października

 studenci I roku studiów pierwszego stopnia (wszystkie Wydziały)
 2-30 listopada 2020 r.  2 i 3 listopada studenci WHiBZ, WRiB, WTiICH (z wyłączeniem I roku studiów pierwszego stopnia) oraz studenci VII–ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia WIM i WTIiE
 1-23 grudnia 2020 r. 30 listopada
i 1 grudnia
 studenci WBAiIŚ oraz WZ (z wyłączeniem I roku studiów pierwszego stopnia)
 15-23 grudnia 2020 r.  14 i 15 grudnia  studenci VII-ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia wszystkich Wydziałów przystępujący do sesji zimowej
 7 stycznia-1 lutego 2021 r.  7 i 8 stycznia studenci WIM oraz WTiIE (z wyłączeniem I roku studiów pierwszego stopnia oraz studentów VII–ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia)
 7-18 stycznia 2021 r.  7 i 8 stycznia studenci VII-ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia wszystkich Wydziałów przystępujący do sesji zimowej oraz zimowej sesji poprawkowej
 2-22 lutego 2021 r.  1 i 2 lutego studenci wszystkich Wydziałów (z wyłączeniem VII-ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia) przystępujący do sesji zimowej oraz zimowej sesji poprawkowej

  
Zakwaterowanie na okres całego semestru zimowego bez względu na sposób odbywanych zajęć możliwe jest w przypadku:

  • studentów Uniwersytetu - obcokrajowców studiujących w pełnym cyklu kształcenia,
  • szczególnie uzasadnionym po uzyskaniu indywidualnej zgody Prorektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich.

Wniosek uzasadniający konieczność zakwaterowania na czas całego semestru należy złożyć za pośrednictwem modułu Podania w USOSweb („wniosek do Prorektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich o zakwaterowanie w DS na okres całego semestru zimowego 2020/21”) lub w administracji DS przed planowanym terminem zakwaterowania.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Zarządzenia