PL

EN

Dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska członkiem Rady Młodych Naukowców
16 listopada 2023

Dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska, prof. PBŚ z Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt WHiBZ została powołania na członka Rady Młodych Naukowców w kolejnej kadencji na okres od dnia 17 listopada 2023 r. do dnia 31. października 2025 r. 

Rada Młodych Naukowców jest zespołem doradczym Ministra Edukacji i Nauki. Do zadań Rady należy między innymi wspieranie Ministra w działaniach na rzecz rozwoju karier młodych badaczy, w szczególności przez identyfikowanie barier, a także opiniowanie w zakresie instrumentów wsparcia rozwoju.