Dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PBŚ ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa Elektrycznego
04 sierpnia 2022

3 sierpnia 2022 r., podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespółu ds. Prawa Elektrycznego, Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył specjalistom z dziedziny elektryki i energetyki akty powołania na ekspertów zespołu.

Wśród nich jest dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PBŚ z Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.

Parlamentarny Zespół ds. Prawa Elektrycznego przygotowuje projekt nowego prawa elektrycznego.