Egzamin z języka angielskiego dla inżyniera, poziom C1
10 marca 2016

Studium Języków Obcych UTP oferuje egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie wykraczającym poza poziom samodzielności w sytuacjach życia codziennego, pozwalającym na komunikacje w mowie i piśmie w zakresie zagadnień zawodowych i akademickich. Egzamin poprzedzony jest wstępnym testem diagnostycznym na poziomie B2 i krótkim 10-godzinnym kursem przygotowującym do egzaminu. W zależności od wyniku testu uczestnik kursu otrzyma poświadczenie biegłości językowej na poziomie C1 lub B2 z wyszczególnieniem testowanych umiejętności. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres magdalena.kraszkiewicz@utp.edu.pl 1 kwietnia 2016.

Ważne terminy:

  • test diagnostyczny: 9 kwietnia,
  • 10-ciogodznny kurs: 15-16 kwietnia,
  • egzamin: 22 - 23 kwietnia

Szczegółowe informacje na stronie sjo (jednostka międzywydziałowa) www.utp.edu.pl