Egzamin z języka angielskiego i niemieckiego TELC poziom B2
10 marca 2016

Studium Języków Obcych UTP oferuje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie B2 (TELC). Egzamin pisemny odbędzie się 4 czerwca 2016 (sobota) o godz. 9.00. Egzamin ustny, w zależności od liczby zgłoszeń, w tym samym dniu lub w ciągu trzech dni od daty egzaminu pisemnego. Podpisane zgłoszenie wraz z potwierdzeniem wpłaty (490 zł na konto uczelni 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256 z dopiskiem egzamin z języka angielskiego/ niemieckiego TELC) należy dostarczyć do sekretariatu SJO do 22 kwietnia 2016.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia na stronie sjo (jednostka międzywydziałowa) www.utp.edu.pl

logo 1a