Fundacja Pischingera
26 stycznia 2023

Z wielką radością informujemy, że kilkumiesięczne prace Zarządu Fundacji „Rozwój UTP” nad zmianą jej nazwy dobiegły końca. Od 20 stycznia 2023 oficjalna nazwa brzmi – Fundacja Pischingera. 

Od czasu utworzenia Politechniki Bydgoskiej było to jedno z zadań, które wpisuje się w nowy wizerunek naszej uczelni. Zmiana nazwy nastąpiła zgodnie z życzeniem Fundatora JM Rektora Politechniki Bydgoskiej – prof. dr. hab. inż. Marka Adamskiego, który jest jednocześnie inicjatorem i pomysłodawcą nowej nazwy. Ideą było uhonorowanie pamięci pierwszego Rektora naszej Uczelni – prof. Ernesta Pischingera. 

Jednocześnie chcieliśmy podkreślić, że w proces ten dzięki Zarządowi Fundacji, udało się włączyć Urszulę Łempicką, która jako córka śp. prof. Pischingera, wyraziła zgodę na nazwanie Fundacji nazwiskiem jej ojca. Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania. 

Nastąpiły również zmiany w statucie Fundacji, gdzie głównym celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju nauki i edukacji na Politechnice Bydgoskiej, z naciskiem na wspieranie szeroko rozumianej działalności  studenckiej na uczelni.