Godziny rektorskie
09 listopada 2021

Decyzją JM Rektora Politechniki Bydgoskiej 10 listopada 2021 roku na studiach stacjonarnych obowiązuje dzień rektorski.

Bez konieczności odrabiania zajęć.