Godziny rektorskie!
20 grudnia 2022

Decyzją JM Rektora Politechniki Bydgoskiej 23 grudnia 2022 roku na studiach stacjonarnych obowiązuje dzień rektorski.

Bez konieczności odrabiania zajęć.