Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Bydgoskiej
05 października 2022

Nowy rok akademicki na Politechnice Bydgoskiej oficjalnie rozpoczęty. Inauguracyjne „Gaudeamus” zabrzmiało po raz 72. w historii największej uczelni technicznej w regionie. 

Uroczystości inauguracyjne odbyły się 5 października 2022 roku. O kolejnych celach uczelni u progu nowego roku akademickiego mówił w swoim przemówieniu Rektor PBŚ. - W centrum zainteresowania stawiamy przede wszystkim STUDENTÓW. To z myślą o nich chcemy poszerzać naszą ofertę dydaktyczną i pracować nad kolejnymi kierunkami, zwłaszcza o profilu praktycznym. Z myślą o studentach realizować będziemy działania inwestycyjne. Wkrótce oddamy do użytku nowy budynek kampusu z nowoczesną aulą i salami dydaktycznymi, które służyć będą wszystkim wydziałom. W budynku funkcjonować będzie także Centralny Dziekanat. W roku akademickim 2022/2023  planujemy także zakończyć budowę Akademickiego Centrum Sportu. Chcemy rozpocząć również proces modernizacji fordońskich akademików - informował prof. dr hab. inż. Marek Adamski.

Uczelnia chce także zacieśniać współpracę ze szkołami z regionu m.in. poprzez uruchamianie patronackich klas politechnicznych. - Moim pragnieniem jest, aby kampus Politechniki tętnił życiem i aktywnością młodych ludzi. To oni są sercem uczelni. To oni są także gwarantem rozwoju miasta i regionu. Dlatego wspólną troską wszystkich bydgoskich uczelni wyższych oraz władz samorządowych jest wzmacnianie akademickiego potencjału Bydgoszczy. Potrzebne są wspólne działania, aby młodzież wybierała właśnie Bydgoszcz jako miejsce do studiowania, a później jako miejsce zawodowej kariery i miejsce do życia - mówił Rektor PBŚ.

W nowym roku akademickim kształcenie na Politechnice Bydgoskiej rozpoczęło prawie 6,5 tys. studentów, w tym ponad 2000 osób na 1. roku. Podczas inauguracji, przedstawiciele „pierwszaków” złożyli uroczyste ślubowanie.  Najlepsi studenci otrzymali natomiast wyróżnienia. Nowościami w ofercie edukacyjnej uczelni są Komunikacja Wizualna na Wydziale Sztuk Projektowych oraz Energetyka – kierunek o profilu praktycznym, realizowany we współpracy z firmą Telefonika Kable.