Informacja dla osób przyjętych na studia drugiego stopnia
28 września 2021

Witamy w Politechnice Bydgoskiej wszystkich kandydatów przyjętych na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022!

Rozpoczęcie studiów wiąże się z wieloma sprawami organizacyjnymi. Wszystkie ważne informacje są dostępne pod linkiem.