PL

EN

INFORMACJA O AWARII GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA DLA MIASTA BYDGOSZCZY
07 lutego 2024

Z powodu poważnej awarii w zewnętrznym źródle EC-2 (PGE) mogą wystąpić zaniżenia parametrów c.o i c.w.u. na terenie całego Miasta Bydgoszcz z wyłączeniem osiedla Osowa Góra. Sytuacja  może utrzymywać się przez okres ok. 7 dni czyli do 14.02.2024 roku.

Spółka KPEC jest zmuszona wprowadzić ograniczenie ilości ciepła dostarczanego do obiektów niepodlegających ochronie w takim stopniu, by możliwe było utrzymanie temperatury w lokalach mieszkalnych +10 st. C oraz innych +5 st. C. Obniżenie będzie realizowane poprzez obniżanie parametrów temperatury czynnika w obiegu centralnego ogrzewania i wstrzymanie dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Więcej na stronie