Kolejne projekty z dofinansowaniem MEiN!
28 września 2022

Wśród projektów zakwalifikowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do realizacji w programach „Społeczna odpowiedzialność nauki” i „Doskonałość naukowa” w roku 2022, znalazły się trzy propozycje z naszej uczelni.

„Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu”:

•    Interaktywna Kujawsko-Pomorska Wszechnica Efektywnego Zarządzania Energią w Środowisku Człowieka (622 000,00 zł)
Autorem projektu jest dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PBŚ. Projekt będzie realizowany przez pracowników Instytutu Inżynierii Elektrycznej Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Głównym celem projektu jest popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych z zakresu zarządzania zasobami energetycznymi. Realizacja programów telewizyjnych, cykl debat adresowanych do mieszkańców głównych miastach województwa, a przede wszystkim opracowanie i uruchomienie interaktywnej platformy cyfrowej do demonstracji i testowania scenariuszy dotyczących zarządzania energią w indywidualnych gospodarstwach domowych, mają w przystępny sposób zaprezentować przydatność wiedzy w przyszłych, nowych warunkach wykorzystywania energii na szeroko rozumiane potrzeby człowieka. W ramach projektu odbędzie się również konwersatorium dla specjalistów poświęcone nowoczesnym metodom elektrotechniki we wspomaganiu procesów efektywnego zarządzania systemami elektroenergetycznymi.

•    Nie Taka Straszna Chemia- Akademia Kreatywności (105 713,00 zł)
Projekt autorstwa dr inż. Joanny Szulc oraz mgr. inż. Sławomira Wilczewskiego z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej nosi tytuł „Nie Taka Straszna Chemia- Akademia Kreatywności”. W ramach projektu odbędą sią wykłady, warsztaty oraz konkursy. Uczestnicy pod okiem profesjonalistów będą mieli okazję przygotować wniosek do EUCYS - prestiżowego konkursu dla młodych naukowców. Dzięki zaproponowanym formom, młodzi adepci nauki dostaną możliwość poznania wszystkich aspektów pracy naukowca, a także poszerzyć swoją wiedzę i pasję.

„Doskonałość naukowa – Wsparcie konferencji naukowych”:

•    XIV International Conference EM’23 (Electromachining) (124 487,00)
Międzynarodowa Konferencja Electromachining (EM) organizowana jest cyklicznie od 1982r. W ramach przyznanego dofinansowania zespół pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej pod kierownictwem dr. hab. inż. Tomasza Paczkowskiego, prof. PBŚ, przygotuje kolejną edycję tego wydarzenia. Konferencja ma na celu wskazanie nowych obszarów badawczych w zakresie materiałów konstrukcyjnych, m.in. potrzebę opracowania i rozwoju nowych metod obróbki, w tym, obróbek tzw. niekonwencjonalnych. Ponadto celem projektu jest wsparcie działań na rzecz upowszechniania nauki, wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska naukowego.

GRATULUJEMY!