PL

EN

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
27 stycznia 2022

W związku z Zarządzeniem Rektora Z.85.2021.2022 z dnia 26.01.2022 r. wprowadzającym naukę zdalną dla studentów do 20 lutego 2022 r. mieszkańcy Domów Studenta, którzy wykwaterują się z Domu Studenta na czas nauki zdalnej, zachowują możliwość kontynuacji zakwaterowania w tym samym pokoju do  28 lutego 2022 r. włącznie. Zakwaterowanie po 28 lutego 2022 r. będzie możliwe lecz bez gwarancji otrzymania tego samego pokoju.

Nie ma możliwości pozostawienia rzeczy osobistych w pokoju na czas nieobecności w Domu Studenta (pokój należy wysprzątać, zabrać rzeczy osobiste, zdać klucz od pokoju, a wykwaterowanie zgłosić w administracji DS).