PL

EN

Komunikat w sprawie oświadczeń dotyczących odległości miejsca zamieszkania od Uczelni we wniosku o Dom Studenta
20 czerwca 2023

Elementem wniosku o zakwaterowanie w Domu Studenta jest oświadczenie studenta w sprawie odległości miejsca zamieszkania od Uczelni. W związku z mniejszą niż w ubiegłym roku akademickim liczbą dostępnych miejsc w Domach Studenta prawidłowość oświadczeń będzie miała istotny wpływ na decyzję o przyznaniu miejsca. 

Zgodnie z §6 ust. 6 Regulaminu świadczeń dla studentów odległość miejsca stałego zamieszkania od Uczelni wnioskodawca oświadcza we wniosku o przyznanie miejsca z uwzględnieniem najkrótszych, rzeczywistych szlaków komunikacyjnych przy użyciu narzędzia Google Maps.

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że wszystkie wnioski zarejestrowane w USOSweb zostaną zweryfikowane przez koordynatorów z Biura Świadczeń dla Studentów. Do rozpatrzenia przyjęte będą wnioski o statusie „Złożony”. Wnioski z błędnymi odległościami zostaną cofnięte do poprawy.

Prosimy o bieżące kontrolowanie stanu wniosku na koncie w USOSweb.