Komunikat w sprawie przyznań stypendium rektora dla studentów w semestrze letnim 2020/2021
20 kwietnia 2021

Drodzy Studenci.

Zakończyliśmy przyznawanie stypendiów rektora na semestr letni 2020/2021.  W dniu dzisiejszym na adresy e-mail w domenie utp.edu.pl zostały wysłane do Państwa informacje o wyniku rozpatrzenia wniosku (pozytywnym lub negatywnym).

W związku z trwającą pandemią, również w tym semestrze, zastosujemy uproszczoną procedurę wypłat stypendium rektora tj. na podstawie decyzji podjętej, zamiast dostarczonej i uprawomocnionej. Przyspieszy to znacznie czas, w jakim stypendia znajdą się na kontach.

W zamian poprosimy Państwa o odbiór decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie w Dziekanacie po powrocie na uczelnię. Decyzje negatywne zostaną wysłane listem poleconym na Państwa adresy wskazane na wnioskach o stypendium.

Ci z Państwa, którzy otrzymają decyzję negatywną mają możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji admisnitracyjnej). Wnioski takie należy składać wyłacznie za pośrednictwem modułu Podania w USOSweb (zakładka Dla studentów => podania => złożenie nowego podania = Podanie do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy o stypendium rektora w semestrze letnim 2020/2021). Prosimy o dokładne zapoznanie się z otrzymaną decyzją, z której wynika, że wniosek o ponowne rozpatrzenie ma szansę być rozpatrzony pozytywnie (w szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na informację o liczbie stypendiów do przyznania w Państwa grupie rankingowej i porównaniu jej z uzyskaną lokatą na liście rankingowej).