PL

EN

Komunikat w sprawie wniosków o zakwaterowanie w Domach Studenta w roku akademickim 2024/2025
18 czerwca 2024

Począwszy od środy 19 czerwca udostępniamy w USOSweb wnioski o zakwaterowanie w Domach Studenta w roku akademickim 2024/2025. Nabór wniosków odbywać się będzie do Domów Studenta F1 i F2 znajdujących się w fordońskim kampusie. 

Terminy składania wniosków:
Tura I:       od 19 czerwca (godz. 00:01) do 2 lipca (godz. 23:59)
Tura II:      od 15 lipca (godz. 00:01) do 20 sierpnia (godz. 23:59)
Tura III:     od 2 września (godz. 00:01) do 27 września (godz. 12:00)
Terminy rozpatrzenia wniosków:
Tura I:       do 12 lipca
Tura II:      do 27 sierpnia
Tura III:     do 30 września

Sposób ubiegania się o przyznanie miejsca: 
Wniosek składany jest w USOSweb po zalogowaniu. Wniosek wystarczy wypełnić i podpisać elektronicznie – nie jest wymagany wydruk ani inne dokumenty. Wniosek dostępny w zakładce: DLA WSZYSTKICH => WNIOSKI.
Osoby rekrutujące się na pierwszy rok studiów wnioski wypełniają najwcześniej w turze II po przyjęciu na studia i otrzymaniu danych do logowania do USOSweb.

Sposób rozpatrywania wniosków:
Wnioski będą rozpatrywane w ramach każdej z tur w dwóch kategoriach: 
1) wnioski o pokoje 1-osobowe,
2) wnioski o miejsce w pokoju 2-osobowym. 

Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w pokoju 1-osobowym ma student studiów stacjonarnych posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy załączyć w formie skanu do wniosku w USOSweb (strona „informacje uzupełniające”). 

W przypadku, gdy w ramach danej tury i kategorii, złożonych wniosków będzie więcej niż udostępnionych miejsc o przyznaniu miejsca zdecyduje odległość Uczelni (85-796 Bydgoszcz Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7) od miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy. Odległość tą wnioskodawca oświadcza we wniosku o przyznanie miejsca z uwzględnieniem najkrótszych, rzeczywistych szlaków komunikacyjnych dla pojazdów silnikowych poruszających się po drogach publicznych przy użyciu narzędzia Google Maps. W przypadku tej samej odległości o przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.

Wniosek rozpatrzony negatywnie w kategorii pokoi 1-osobowych może być rozpatrzony pozytywnie w kategorii pokoi 2-osobowych pod warunkiem, że wnioskodawca wskaże w koszyku preferencji wniosku również pokój 2-osobowy i w tej kategorii znajdzie się na odpowiednim miejscu w rankingu odległości. 

Wniosek rozpatrzony w danej turze nie podlega ponownemu rozpatrzeniu w turze następnej. W przypadku decyzji negatywnej można złożyć kolejny wniosek w następnej turze. W przypadku decyzji pozytywnej zamiar ubiegania się o inny rodzaj pokoju w następnej turze wymaga rezygnacji z przyznanego miejsca oraz złożenia nowego wniosku. Rezygnacje składa się w USOSweb przy złożonym wniosku.

Odległość miejsca zamieszkania od Uczelni:
Elementem wniosku o zakwaterowanie w Domu Studenta jest oświadczenie studenta w sprawie odległości miejsca zamieszkania od Uczelni. Prawidłowość oświadczeń ma istotny wpływ na decyzję o przyznaniu miejsca. Z tego powodu wszystkie wnioski zarejestrowane w USOSweb zostaną zweryfikowane przez koordynatorów z Biura Świadczeń dla Studentów. Do rozpatrzenia przyjęte będą wnioski o statusie „Złożony”. Wnioski z błędnymi odległościami zostaną cofnięte do poprawy. Prosimy o bieżące kontrolowanie stanu wniosku na koncie w USOSweb.

Ceny zakwaterowania (obowiązujące studentów Politechniki od 1 października 2024 r.):
pokój 1-osobowy: 700 zł/ miesięcznie, 
miejsce w pokoju 2-osobowym: 480 zł/ miesięcznie.