Konferencja "Zrównoważone łowiectwo w świadomym społeczeństwie"
03 czerwca 2023

3 czerwca 2023 roku Politechnice Bydgoskiej  odbyła się konferencja Zrównoważone łowiectwo w świadomym społeczeństwie,  połączona  z obchodami 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego pod hasłem "100 lat za nami, wieki przed nami. 1923-2023". 

W ramach sesji plenarnych wysłuchano wystąpień:

prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka – SGGW – Sytuacja żubra w Polsce

dr hab. inż. Lech Gałęzewski, prof. PBŚ – Rolnictwo, łowiectwo a społeczeństwo

dr inż. Jan Wach, dr inż. Włodzimierz Nowicki – PBŚ – Skuteczność odbudowy populacji zwierzyny drobnej na przykładzie OHZ Mszano w Nadleśnictwie Brodnica

mgr inż. Jarosław Kuczaj – RDLP – Zachowanie zasobów przyrodniczych w UE – współpraca na wielu poziomach

dr Adam Dudziak – Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy – Synantropizacja – zagrożenia i ich eliminacja na przykładzie miasta Bydgoszczy

inż. Henryk Mąka – Polski Klub Sokolników PZŁ – Współczesne sokolnictwo w Polsce

dr Andrzej G. Kruszewicz – Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie – Hipokryzja w naszych relacjach ze zwierzętami