Mikołajkowa umowa
06 grudnia 2022

6 grudnia została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Bydgoską i przedsiębiorstwem MIKOŁAJCZAK A SP.K. z siedzibą w Bydgoszczy. Umowę o współpracy podpisali JM Rektor prof. Marek Adamski oraz Pan mgr inż. Karol Mikołajczak - współwłaściciel przedsiębiorstwa MIKOŁAJCZAK A SP.K. i jednocześnie absolwent kierunku Transport realizowanego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej.

Przedsiębiorstwo MIKOŁAJCZAK A SP.K. jest jedną z wiodących firm branży motoryzacyjnej w regionie, która zatrudnia w firmie absolwentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Umowa dotyczy możliwości współpracy w obszarze badawczym, szkoleniowym, kształcenia studentów kierunku Transport w ramach praktyk zawodowych, a także konsultacji w obszarze dydaktycznym.