MINIATURA 6. Dofinansowanie dla Pani Dr Agnieszki Skotnickiej z WTiICH!
16 września 2022

Narodowe Centrum Nauki opublikowało  piątą listę rankingową konkursu MINIATURA 6, w którym badacze mogą ubiegać się o środki na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne.
Wniosek Pani dr Agnieszki Skotnickiej z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej pt.: „Synteza oraz badanie właściwości spektroskopowych wybranych pochodnych 2-merkaptobenzotiazolu - potencjalnych inicjatorów w procesie fotopolimeryzacji”, otrzymał dofinansowanie na badanie wstępne/pilotażowe na kwotę 49 500 PLN.
Celem projektu jest synteza, analiza struktur oraz określenie podstawowych właściwości spektroskopowych wybranych pochodnych merkaptobenzotiazolu. Zakłada się, że wskazane pochodne merkaptobenzotiazolu będą mogły znaleźć zastosowanie jako fotoinicjatory w układach inicjujących polimeryzację rodnikową różnych akrylanów.
Serdecznie gratulujemy!