Nabór wniosków do konkursu START 2023
20 września 2022

Start jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla młodych naukowców. Jest organizowany od początku istnienia fundacji. W 2022 r. konkurs będzie prowadzony po raz 31. Celem programu jest wspieranie najzdolniejszych młodych naukowców, którzy mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi.
Stypendia są przyznawane w drodze konkursu. Jest on otwarty dla naukowców z całej Polski reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. Głównym kryterium oceny kandydatów i kandydatek jest jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego oraz osiągnięcia badawcze. Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest dokonywana przez wybitnych specjalistów z danej dziedziny - przekazano.
Wnioski w konkursie START 2023 można składać od 19 września do 31 października br.

Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale 2023 r.
Szczegóły na stronie FNP

Kontakt w sprawie procedury składania wniosków:
Dział Nauki i Ewaluacji: Magdalena Kapela tel.: 94-96, Magdalena.Kapela@pbs.edu.pl