PL

EN

Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta – 2024
16 stycznia 2024

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Bydgoszczy przyznaje nagrodę indywidualną lub zespołową pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  1. nauki humanistyczne, społeczne i sztuki;
  2. nauki ścisłe, medyczne i nauki o zdrowiu.

JM Rektor prof. dr hab. inż. Marek Adamski ma prawo zgłoszenia kandydatów do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta.
Pracownicy Uczelni mogą składać wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta do dnia 13 lutego 2024 r. w Centrum Nauki: Sekcja Badań (RCI, p. A16).
Wnioski zostaną zweryfikowane na poziomie naszej Uczelni. Wybrane wnioski otrzymają rekomendację JM Rektora i zostaną przesłane do Urzędu Miasta. 
Wzór wniosku, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Nagród Naukowych Prezydenta Miasta znajdują się na stronie  BIP UMB

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Nauki Sekcja Badań:  nauka@pbs.edu.pl lub tel. 374 94 96