Nagrody i wyróżnienia PAN
19 stycznia 2023

Informujemy o możliwości zgłaszania wniosków o nagrody i wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za szczególnie ważne prace naukowe opublikowane w czasopismach lub wydawnictwach dostępnych w obiegu międzynarodowym w okresie ostatnich trzech lat (włączając prace, które ukazały się w obiegu elektronicznym "ahead of print"), a także za wybitny wkład w działalność organizatorską na rzecz rozwoju nauk biologicznych i rolniczych. Publikacja powinna ukazać się do 31 grudnia 2022 r.  

1. Nagroda lub wyróżnienie może być przyznane w jednej z trzech kategorii:
a) Nagroda lub wyróżnienie za wybitne osiągnięcie badawcze opublikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych,
b) Nagroda lub wyróżnienie za wybitną monografię naukową opublikowaną przez prestiżowe wydawnictwo zagraniczne lub krajowe,
c) Medal im. Michała Oczapowskiego za wybitny wkład w rozwój  nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych (w tym również leśnictwa, weterynarii, nauk o żywności i ochrony przyrody),

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być indywidualne i zespołowe.

3. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są autorom publikacji bez względu na stanowisko, tytuł czy stopień naukowy lub miejsce pracy.

4. Wnioski o nagrody i wyróżnienia mogą być składane przez radę naukową dyscypliny.

5. Dokumentacja powinna zawierać:

  • Pismo wnioskodawcy wyjaśniające, na czym polega wybitność odkrycia czy monografii, które/która stanowi podstawę wystąpienia o nagrodę lub wyróżnienie, oraz uzasadniające dobór autorów wysuwanych do nagrody lub wyróżnienia
  • Wyciąg uchwały rady naukowej dyscypliny o zgłoszeniu wniosku
  • Listę publikacji stanowiących podstawę wniosku wraz z ich pełnymi danymi bibliograficznymi, oraz kopie tych publikacji, zarówno papierowe, jak i elektroniczne (PDF), a w przypadku monografii - egzemplarz publikacji
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

6. Regulamin nagród i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne na stronie ("Dodatkowe informacje" - "Regulaminy i wnioski")

7. Wnioski należy składać do dnia 21 kwietnia 2023 r. w Dziale Nauki i Ewaluacji

   Kontakt: nauka@pbs.edu.pl ; tel.: 374 94 96