Najlepsi "pierwszacy" nagrodzeni
22 listopada 2021

Politechnika Bydgoska nagrodziła najlepszych maturzystów przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2021/2022. W ramach programu "Pakiet na start" studenci otrzymają wsparcie finansowe. 

O przyznanie pakietu ubiegać się mogli laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na danym kierunku studiów. 

22 listopada 2021 roku wręczono listy gratulacyjne 27 studentom. W ramach "Pakietu na start" każdy z nich otrzyma świadczenie w wysokości 1500 zł.

Serdecznie gratulujemy. Nasi prymusi z pierwszego roku studiów mogą przeznaczyć środki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, sfinansowanie kursów językowych, szkoleń czy zakwaterowanie w domach studenckich – mówi dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ, prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich. 

Pozostałe aktualności

01 grudnia 2021
30 listopada 2021
26 listopada 2021