PL

EN

Nowa siedziba Wydziału Zarządzania
21 września 2023

21 września 2023 roku oficjalnie otworzyliśmy nową siedzibę Wydziału Zarządzania, który od tej pory miesić się będzie w fordońskim kampusie w budynku B. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali JM Rektor – prof. Marek Adamski, prorektor ds. rozwoju - dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ oraz dziekan Wydziału dr hab. Iwona Posadzińska, prof. PBŚ.

Roboty budowlane obejmowały przebudowę i modernizację pomieszczeń tj.: wykonanie pokoi biurowych, sal laboratoryjnych, sali narad, stref studenta oraz pomieszczeń technicznych. Prace remontowe polegały m.in. na wykonaniu niezbędnych rozbiórek, nowych ścian działowych, montażu stolarki i ślusarki drzwiowej, wykonaniu nowych wypraw tynkarskich oraz warstw wykończeniowych posadzek, zabudów meblowych, a także modernizacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej.

Powierzchnia objęta remontem to 1 458,3 m2. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 3 323 680,00 zł brutto.