Nowe uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego
04 sierpnia 2022

W wyniku oceny jakości działalności naukowej Politechnika Bydgoska uzyskała w dwóch dyscyplinach kategorię A (zootechnika i rybactwo oraz rolnictwo i ogrodnictwo). Pozostałych osiem ewaluowanych dyscyplin uzyskało kategorię B+.

W ostatnich latach siedem z dziesięciu ewaluowanych dyscyplin naukowych posiadało prawa do nadawania stopnia doktora:
•    automatyka, elektronika i elektrotechnika.
•    informatyka techniczna i telekomunikacja
•    inżynieria lądowa i transport,
•    inżynieria mechaniczna,
•    nauki chemiczne,
•    rolnictwo i ogrodnictwo oraz
•    zootechnika i rybactwo.

W wyniku oceny jakości działalności naukowej trzy kolejne dyscypliny uzyskały prawa do nadawania stopnia doktora:
•    inżynieria chemiczna,
•    nauki o zarządzaniu i jakości oraz
•    sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego posiadały trzy dyscypliny:
•    inżynieria mechaniczna,
•    rolnictwo i ogrodnictwo oraz
•    zootechnika i rybactwo,

Dzięki uzyskanej kategorii B+ kolejnych siedem dyscyplin uzyskało takie prawa.
 - Tym samym wszystkie ewaluowane dyscypliny albo utrzymały, albo uzyskały prawa do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Serdecznie gratuluję wszystkim pracownikom i życzę dalszych sukcesów w działalności naukowo – badawczej – mówi dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ, Prorektor ds. nauki i ewaluacji.