Nowości na studiach podyplomowych Politechniki Bydgoskiej
27 stycznia 2023

30 stycznia rusza rekrutacja zimowa na studia podyplomowe realizowane w Politechnice Bydgoskiej.

Prócz dotychczasowych 15 kierunków (m.in. Gospodarka odpadami, Menedżer Logistyki z elementami BHP i prawa pracy, Gorzelnictwo czy Psychologia zwierząt towarzyszących, Bezpieczeństwo ruchu drogowego) uczelnia przygotowała 3 nowości.

Są to:

  1. Zarządzanie sektorem TSL
  2. Zarządzanie projektami dla inżynierów
  3. Inżynier jako skuteczny menedżer

Wprowadzenie nowości jest odpowiedzią na potrzeby kierowane do uczelni z rynku.

Zarządzanie sektorem TSL – to studia podyplomowe, które stwarzają możliwość uzyskania zwolnienia z Certyfikatu Kompetencji Zawodowej w drogowym transporcie osób/rzeczy. Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Kolejną nowością w ofercie są studia podyplomowe Zarządzanie projektami dla inżynierów. Celem tych studiów jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności przygotowania planów realizacji projektu oraz sprawnego i efektywnego zarządzania zespołami projektowymi z uwzględnieniem specyfiki branżowej i organizacji. Podczas studiów uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności organizowania procesu zarządzania projektami oraz projektowania i efektywnego stosowania rozwiązań służących: planowaniu zakresu, czasu i zasobów projektu, zarządzaniu ryzykiem, jakością i zmianą w projekcie, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań takich jak scrum/agile, lean management.

I ostatnia nowość to Inżynier jako skuteczny menedżer. Studia te powstają w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, który prócz wiedzy merytorycznej oczekuje od inżynierów, że będą posiadali szeroko rozumiane kompetencje miękkie, niezbędne w nowoczesnym zarządzaniu. Jest to odpowiedź na potrzeby naszych absolwentów, którzy niejednokrotnie znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i potrzebują uzupełnienia kompetencji menedżerskich niezbędnych do pełnienia tych funkcji. 

Wprowadzenie nowych studiów podyplomowych do portfolio Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich stanowi w pewnym stopniu wyzwanie dla uczelni. Po pierwsze – stawiamy na kierunki pożądane przez naszych absolwentów, po drugie – sprawdzamy, z jakimi problemami zmaga się aktualnie otoczenie biznesowe i szukamy możliwości, jak możemy na nie odpowiedzieć. Ponadto uczelnia stawia na partnerstwa z instytucjami, z którymi możemy takie kierunku stworzyć. Bardzo się cieszymy, że oferta studiów podyplomowych powiększa się o nowe programy, ponieważ przynosi to wymierne korzyści – nie tylko dla uczelni, dla rynku, a przede wszystkich dla uczestników studiów podyplomowych – wskazuje dr Katarzyna Kachel, Kierownik Działu Kształcenia Profesjonalnego Politechniki Bydgoskiej.