PL

EN

Obowiązkowe zapisy na WF
19 stycznia 2024

22-26.01.24 roku (poniedziałek-piątek) odbędą się OBOWIĄZKOWE elektroniczne zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr  LETNI roku akademickiego 2023/2024 dla wszystkich studentów I i II* roku studiów stacjonarnych I stopnia.

Harmonogram OBOWIĄZKOWEJ rejestracji dla studentów I i II roku na semestr letni:

 • Dla wszystkich wydziałów/kierunków w godzinach 8:00-20:00
  • 22.01.2024 PONIEDZIAŁEK – Wydział Zarządzania, godz. 8:00-20:00
  • 23.01.2024 WTOREK – Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, godz. 8:00-20:00
  • 24.01.2024 ŚRODA – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Sztuk Projektowych, godz. 8:00-20:00
  • 25.01.2024 CZWARTEK – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, godz. 8:00-20:00
  • 26.01.2024 PIĄTEK – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, godz. 8:00-20:00

ZAPISY NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POWYŻSZYCH TERMINACH SĄ OBOWIĄZKOWE.

Pierwsze zajęcia w semestrze letnim z wychowania fizycznego odbędą się w formie organizacyjnej na obiektach, gdzie będą realizowane zajęcia. Wszyscy studenci ZOBOWIĄZANI SĄ DO POSIADANIA ZMIENNEGO OBUWIA ORAZ STROJU SPORTOWEGO.
 
Studenci powtarzający semestr/rok, posiadający zgodę na warunek z wychowania fizycznego na s. LETNI zapisują się na zajęcia z wychowania fizycznego zdalnie/mailowo na adres adam.dahms@pbs.edu.pl opisując swoją sytuację, załączając dokumentację do 11.02.2024. Zostaną przydzieleni do wolnych grup.
Grupa EG (EMISJA GŁOSU) – Prowadząca na pierwszych zajęciach będzie weryfikowała predyspozycje do tej formy zajęć.

Grupy REHA (REHABILITACJA) i CZ (CAŁKOWITE ZWOLNIENIE LEKARSKIE) – Podstawą kwalifikacji jest dokumentacja medyczna od lekarza SPECJALISTY, która będzie weryfikowana na pierwszych zajęciach.

GRUPY  ZAJĘCIOWE  LICZĄCE  MNIEJ  NIŻ  10  OSÓB  ZOSTANĄ  ZLIKWIDOWANE,  A  ZAPISANI  W  NICH  STUDENCI  ZOSTANĄ  POINFORMOWANI  I  PRZEPISANI  NA  WOLNE  MIEJSCA  DO  INNYCH  GRUP.

*NIE DOTYCZY studentów II roku takich wydziałów/kierunków jak:

 • Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek Geodezja i Kartografia.
 • Wydział Sztuk Projektowych, kierunek Komunikacja Wizualna.
 • Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, kierunki Automatyka i Elektronika, Informatyka Stosowana.
 • Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, kierunek Biotechnologia.

*(realizowali już zajęcia z wychowania fizycznego w roku akademickim 2022/23)