Obowiązkowe zapisy na zajęcia WF dla studentów I roku
18 września 2023

25-29.09.23 roku odbędą się OBOWIĄZKOWE zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 dla wszystkich studentów I roku 1 semestru studiów stacjonarnych I stopnia. 

Harmonogram OBOWIĄZKOWEJ rejestracji dla I roku 1 semestru:

 • Dla wszystkich wydziałów/kierunków w godzinach 8:00-20:00    
  • 25.09.2023 PONIEDZIAŁEK – Wydział Zarządzania, godz. 8:00-20:00
  • 26.09.2023 WTOREK – Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, godz. 8:00-20:00
  • 27.09.2023 ŚRODA – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Sztuk Projektowych, godz. 8:00-20:00
  • 28.09.2023 CZWARTEK – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, godz. 8:00-20:00
  • 29.09.2023 PIĄTEK – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, godz. 8:00-20:00

Pierwsze zajęcia z wychowania fizycznego po zapisach odbędą się w formie organizacyjnej w obiektach ACSu. Wszyscy studenci ZOBOWIĄZANI SĄ DO POSIADANIA ZMIENNEGO OBUWIA ORAZ STROJU SPORTOWEGO. 
Grupa EG (EMISJA GŁOSU) – Prowadząca na pierwszych zajęciach będzie weryfikowała predyspozycje do tej formy zajęć.
Grupy REHA (REHABILITACJA) i CZL (CAŁKOWITE ZWOLNIENIE LEKARSKIE) – Podstawą kwalifikacji jest dokumentacja medyczna od lekarza SPECJALISTY, która będzie weryfikowana na pierwszych zajęciach.

Grupy zajęciowe liczące mniej niż 10 osób mogą ulec likwidacji, a zapisani do nich studenci zostaną o tym poinformowani i przepisani do innych grup, w których będą wolne miejsca. Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w powyższych terminach są obowiązkowe.